Lười Biếng Đăng Ký Bản Quyền Tác Giả Bạn Sẽ Phải Trả Giá Đắt

Kính gửi Luật Hoàng Phi: Tôi muốn đăng ký bản quyền tác giả nhưng không biết phí đăng ký bản quyền tác giả hết bao nhiêu tiền, kính nhờ Luật Hoàng Phi tư vấn cho tôi vấn đề nêu...