đông á

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Đông Á không tiếp giáp với các biển nào sau đây?

Thứ năm, 25/05/2023

Đông Á là khu vực rộng lớn nằm tiếp giáp với Thái Bình Dương. Đông Á không tiếp giáp với các biển nào sau...

Các hệ thống sông lớn ở Đông Á gồm?

Thứ năm, 25/05/2023

Đông Á là khu vực rộng lớn nằm tiếp giáp với Thái Bình Dương, có điều kiện tự nhiên rất đa dạng. Các hệ thống sông lớn ở Đông Á...

Cảnh quan chủ yếu của nửa phía tây phần đất liền đông á là?

Thứ tư, 25/05/2022

Lãnh thổ khu vực Đông Á nằm ở phía Đông của châu Á. Cảnh quan chủ yếu của nửa phía tây phần đất liền đông á...

Phần đất liền của đông á chiếm bao nhiêu phần lãnh thổ của đông á?

Thứ năm, 25/05/2023

Đông Á có phần đất liền chiếm tới 83,7% diện tích lãnh thổ. Đây là một bộ phận có điều kiên tự nhiên rất đa dạng. Ở đây có các hệ thống núi, sơn nguyên cao, hiểm trở và các bồn địa rộng phân bổ ở nửa phía tây Trung...

Liên hệ với Luật Hoàng Phi