Luật Hoàng Phi Độ to của âm được đo bằng đơn vị gì

Độ to của âm được đo bằng đơn vị gì

Liên hệ với Luật Hoàng Phi