Luật Hoàng Phi điốt là phương tiện bán dẫn

điốt là phương tiện bán dẫn

Liên hệ với Luật Hoàng Phi