Luật Hoàng Phi Định luật cảm ứng điện từ

Định luật cảm ứng điện từ

Liên hệ với Luật Hoàng Phi