Luật Hoàng Phi Đinh Bộ Lĩnh được nhân dân tôn xưng là

Đinh Bộ Lĩnh được nhân dân tôn xưng là

Liên hệ với Luật Hoàng Phi