Thủ Tục Đăng Ký Mã Vạch Cho Sản Phẩm Gồm Các Bước Nào?

Thủ tục đăng ký mã vạch cho sản phẩm gây ra không ít khó khăn với những cá nhân, tổ chức tự thực hiện các bước tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền là Tổng cục Tiêu chuẩn Đo Lường Chất lượng. Còn với những cá nhân, tổ chức có ý định sử dụng dịch vụ đăng ký mã số mã vạch của công ty luật chuyên...