Cá nhân có được đăng ký logo, thương hiệu, nhãn hiệu không?

Cơ chế bảo hộ logo, nhãn hiệu không bị giới hạn ở việc chủ sở hữu (chủ đơn đăng ký) là tổ chức hay cá nhân. Vì thế, mọi người có thể đăng ký logo cá nhân theo các hướng dẫn sau của Luật Hoàng...