Đăng Ký Khuyến Mại Tại Vĩnh Phúc Cần Lưu Ý Những Vấn Đề Gì?

Khuyến mại là một hoạt động xúc tiến thương mại tạo ra bước đẩy cho sự phát triển của doanh nghiệp. Đăng ký khuyến mại hợp pháp hóa chương trình khuyến mại, tạo ra những lợi ích cho doanh nghiệp, người tiêu dùng và cơ quan quản lý nhà...