dân số

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Dân số thành thị tăng nhanh không phải vì?

Thứ tư, 24/05/2023

Có sự khác biệt giữa các vùng do sự khác nhau về trình độ phát triển kinh tế, phong tục tập quán nên dân số phân bố không đồng...

Những khu vực tập trung đông dân cư là?

Thứ năm, 25/05/2023

Những nơi điều kiện sinh sống và giao thông thuận tiện phát triển như đồng bằng, đô thị hoặc các vùng khí hậu ấm áp, mưa nắng thuận hòa .. đều có mật độ dân số...

Động lực phát triển dân số thế giới là?

Thứ năm, 25/05/2023

Dân số trên thế giới hiện nay trên 6 tỉ người, quy mô dân số giữa các nước rất khác nhau. Động lực phát triển dân số thế giới là?...

Nước ta có cơ cấu dân số như thế nào?

Thứ năm, 25/05/2023

Cơ cấu dân số được phân ra thành 03 loại: theo tuổi, theo giới tính và theo dân tộc và tôn giáo. Nước ta có cơ cấu dân số như thế...

Dân số thường được biểu hiện cụ thể bằng?

Thứ năm, 25/05/2023

Dân số là tập hợp của những con người đang sống ở một vùng địa lý hoặc một không gian nhất định, là nguồn lao động quý báu cho sự phát triển kinh tế – xã hội, thường được đo bằng cuộc điều tra dân số và biểu hiện bằng tháp dân...

Nhờ thực hiện tốt chính sách dân số Châu Á đã đạt được thành tựu?

Thứ năm, 25/05/2023

Châu Á được biết đến là châu lục đông dân nhất thế giới. Quy mô dân số châu Á rất lớn so với các khu vực còn lại trên thế giới. Dân số hiện nay ở châu Á có khoảng hơn 4,6 tỷ người đang sinh sống ở các nước châu Á, chiếm khoảng 59,49% dân số thế...

Liên hệ với Luật Hoàng Phi