Trang chủ chủ nghĩa xã hội

chủ nghĩa xã hội

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Nước ta đang ở giai đoạn phát triển nào dưới đây?

Thứ tư, 25/05/2022

Lịch sử phát triển của xã hội loài người cho đến nay đã và đang trải qua năm chế độ xã hội khác nhau, từ xã hội có trình độ phát triển thấp lên xã hội có trình độ phát triển cao hơn và tiến bộ...

Chủ nghĩa xã hội mà nước ta đang xây dựng có mấy đặc trưng cơ bản?

Thứ tư, 25/05/2022

Chủ nghĩa xã hội là một trong ba ý thức hệ chính trị lớn hình thành trong thế kỷ 19 bên cạnh chủ nghĩa tự do và chủ nghĩa bảo...

Chủ nghĩa xã hội là gì?

Thứ ba, 24/05/2022

Xã hội chủ nghĩa là một chế độ dân chủ, quyền lực cao nhất thuộc về nhân dân. Bản chất giai cấp công nhân của Nhà nước thể hiện trước hết nó là một công cụ để bảo vệ lợi ích của giai cấp công nhân....

Liên hệ với Luật Hoàng Phi