Luật Hoàng Phi chủ nghĩa tư bản

chủ nghĩa tư bản

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Mâu thuẫn cơ bản của chủ nghĩa tư bản là gì?

Thứ năm, 25/05/2023

Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản với nền đại công nghiệp đã sản sinh ra giai cấp công nhân, đây là giai cấp có điều kiện khách quan khác với các giai tầng khác.Với địa vị kinh tế xã hội và đặc điểm chính trị xã hội của mình giai cấp công nhân có sứ mệnh xóa...

Nguyên nhân hình thành chủ nghĩa tư bản độc quyền

Thứ ba, 24/05/2022

Chủ nghĩa tư bản độc quyền là chủ nghĩa tư bản trong đó ở hầu hết các ngành, các lĩnh vực của nền kinh tế tồn tại các tổ chức tư bản độc quyền và chúng chi phối sự phát triển của toàn bộ nền kinh...

Liên hệ với Luật Hoàng Phi