Trang chủ chủ nghĩa duy vật biện chứng

chủ nghĩa duy vật biện chứng

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Ví dụ về Chủ nghĩa duy vật biện chứng

Thứ ba, 24/05/2022

Chủ nghĩa duy vật biện chứng (Hay còn được gọi là Phương pháp duy vật biện chứng) là một bộ phận của học thuyết do Karl Marx và Friedrich Engels đề xướng. Bản chất của chủ nghĩa duy vật biện chứng chính là chủ nghĩa duy vật ghép với phép biện...

Liên hệ với Luật Hoàng Phi