Chi Phí Đăng Ký Nhãn Hiệu Được Tính Như Thế Nào?

Chi phí đăng ký nhãn hiệu là khoản phí mà người nộp đơn tiến hành đóng tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ ngay tại thời điểm nộp đơn. Cách tính phí được quy định rõ ràng và công khai tại Cục Sở Hữu Trí...