Luật Hoàng Phi Tài liệu Sinh học Sự xâm nhập chất khoáng chủ động phụ thuộc vào?

Sự xâm nhập chất khoáng chủ động phụ thuộc vào?

Sự xâm nhập chất khoáng chủ động phụ thuộc vào cung cấp năng lượng vì quá trình hấp thụ chủ động ngược građien nồng độ nên cần cung cấp năng lượng, như vậy có năng lượng thì tế bào mới hấp thụ các chất theo hình thức chủ động được.

Câu hỏi:

Sự xâm nhập chất khoáng chủ động phụ thuộc vào?

A. Cung cấp năng lượng

B. Hiệu điện thế màng

C. Građien nồng độ chất tan

D. Trao đổi chất của tế bào

Đáp án đúng A.

Sự xâm nhập chất khoáng chủ động phụ thuộc vào cung cấp năng lượng vì quá trình hấp thụ chủ động ngược građien nồng độ nên cần cung cấp năng lượng, như vậy có năng lượng thì tế bào mới hấp thụ các chất theo hình thức chủ động được.

Giải thích lý do chọn đáp án A:

Cơ chế hấp thụ nước và ion khoáng thụ động và chủ động, dòng nước và ion khoáng đi từ đất vào mạch gỗ theo 2 con đường: gian bào và tế bào chất.

Cơ chế hấp thụ nước và ion khoáng ở rễ cây

– Hấp thụ nước và ion khoáng từ đất vào tế bào lông hút

1/ Hấp thụ nước

– Nước được hấp thụ liên tục từ đất => tế bào lông hút theo cơ chế thụ động (thẩm thấu): từ môi trường nhược trương (ít ion khoáng, nhiều nước) sang môi trường ưu trương (nhiều ion khoáng, ít nước) nhờ sự chênh lệch áp suất thẩm thấu.

– Dịch của tế bào rễ là ưu trương so với dung dịch đất là do 2 nguyên nhân:

+ Quá trình thoát hơi nước ở lá đóng vai trò như cái bơm hút, hút nước lên phía trên, làm giảm lượng nước trong tế bào lông hút.

+ Nồng độ các chất tan cao do được sinh ra trong quá trình chuyển hoá vật chất trong cây.

2/ Hấp thụ ion khoáng

– Các ion khoáng xâm nhập vào tế bào rễ cây theo 2 cơ chế là cơ chế thụ động và cơ chế chủ động

– Dòng nước và các ion khoáng đi từ đất vào mạch gỗ của rễ

– Sự xâm nhập của nước và các ion khoáng từ đất vào tế bào lông hút, rồi xuyên qua các tế bào vỏ rễ vào mạch gỗ của rễ theo hai con đường là con đường gian bào và con đường tế bào chất.

Con đường xâm nhập của nước và các ion khoáng vào rễ

Con đường gian bào(đường màu đỏ) Con đường tế bào chất (đường màu xanh)
Đường đi – Nước và các ion khoáng đi theo không gian giữa các bó sợi xenllulozo trong thành TB đi đến nội bì, gặp đai Caspari chặn lại nên phải chuyển sang con đường tế bào chất.

– Từ lông hút – khoảng gian bào – đai Caspari – mạch gỗ

– Nước và các ion khoáng đi qua hệ thống không bào từ TB này sang TB khác qua các sợi liên bào nối các không bào, qua TB nội bì rồi vào mạch gỗ của rễ.

– Từ lông hút – tế bào chất của tế bào – mạch gỗ

Đặc điểm – Nhanh, không được chọn lọc – Chậm, được chọn lọc

Đánh giá bài viết:
5/5 - (6 bình chọn)

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Môi trường sống của sinh vật là gì?

Môi trường sống của sinh vật bao gồm tất cả các yếu tố cấu thành môi trường có ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến quá trình sinh trưởng và phát triển của sinh...

Phát biểu nào sau đây về giun đũa là đúng

Phát biểu về giun đũa là đúng là có lỗ hậu môn, giun đũa có ống tiêu hóa bắt đầu từ lỗ miệng ở phía trước cơ thể giữa ba môi bé, kết thúc ở lỗ hậu môn, hầu phát triển giúp hút chất dinh dưỡng vào nhanh và...

Hệ tuần hoàn kép chỉ có ở?

Trong nội dung bài viết này chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn trả lời câu hỏi môn Sinh học: Hệ tuần hoàn kép chỉ có...

Thành phần chủ yếu của dịch mạch gỗ là

Thành phần chủ yếu của dịch mạch gỗ là nước, ion khoáng và chất hữu cơ tổng hợp từ rễ, mạch gỗ là dòng vận chuyển các chất từ rễ lên thân, cành, lá, vì vậy thành phần chủ yếu là nước và ion khoáng, ngoài ra có một số chất hữu cơ được tổng hợp từ...

Nguyên tố nào sau đây là nguyên tố vi lượng?

Nguyên tố là nguyên tố vi lượng là Mn, Cl, Zn, nguyên tố vi lượng là những nguyên tố cơ thể chỉ cần với một lượng nhỏ, thường chiếm một phần nhỏ hơn 0,01% khối lượng cơ...

Xem thêm