Trang chủ Giáo dục Sự kiện nào đã mở đầu cho thắng lợi của cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII?
  • Thứ năm, 25/05/2023 |
  • Giáo dục |
  • 4609 Lượt xem

Sự kiện nào đã mở đầu cho thắng lợi của cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII?

Tình hình chính trị của nước Pháp trước mạng đã kìm hãm sự tình hình kinh tế của đất nước. Cuộc cách mạng tư sản đã nổ ra để lật đổ quân chủ chuyên chế.

Cuộc cách mạng tư sản Pháp diễn ra vào cuối thế kỉ XVIII đã lật đổ chế độ phong kiến chuyên chế từng thống trị nước Pháp trong nhiều thế kỷ, hoàn thành nhiệm vụ của một cuộc cách mạng tư sản. Vậy Sự kiện nào đã mở đầu cho thắng lợi của cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII?

Câu hỏi: Sự kiện nào đã mở đầu cho thắng lợi của cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII?

A. Quốc hội lập hiến tuyên bố thành lập

B. Cuộc tấn công vào pháp đài Ba – xti ngày 14-7

C. Quốc hội thông qua tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền

D. Vua Lu-I XVI bị xử tử

Đáp án đúng là đáp án B. Sự kiện đã mở đầu cho thắng lợi của cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII là Cuộc tấn công vào pháp đài Ba – xti ngày 14-7.

Lý giải việc chọn đáp án B là đáp án đúng

Trước cách mạng, Pháp là một nước quân chủ chuyên chế. Nhà vua nắm mọi quyền hành. Trong xã hội Pháp được chia thành ba đẳng cấp gồm: Tăng lữ, Quý tộc và Đẳng cấp thứ ba. Sự phân cấp các đẳng cấp trong xã hội pháp nhằm phân chia quyền lực trong đó, Đẳng cấp Quý tộc nắm giữ những chức vụ cao trong bộ máy hành chính, quân đội. Tăng lữ và Quý tộc là những đẳng cấp được hưởng mọi đặc quyền kinh tế, nhưng không phải đóng thuế cho nhà vua. Đẳng cấp thứ ba gồm nhiều giai cấp và tầng lớp: tư sản, nông dân, bình dân thành thị. Họ không có quyền lợi chính trị. Tư sản đứng đầu Đẳng cấp thứ ba, có thế lực kinh tế, song không có quyền lực chính trị.

Tình hình chính trị của nước Pháp trước mạng đã kìm hãm sự tình hình kinh tế của đất nước. Cuộc cách mạng tư sản đã nổ ra để lật đổ quân chủ chuyên chế.

Sự kiện mở đầu cho cuộc cách mạng tư sản Pháp là vào ngày 14-7-1789, quần chúng được vũ trang kéo đến tấn công pháo đài- nhà tù Ba-xti- biểu tượng của chế độ phong kiến chuyên chế Pháp và giành thắng lợi.

Giải thích nguyên nhân không chọn các phương án còn lại

Các phương án còn lại chưa đúng vì các lý do cụ thể như sau:

+ Phương án A: Sự kiện đã mở đầu cho thắng lợi của cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII là Quốc hội lập hiến tuyên bố thành lập là đáp án chưa chính xác, bởi vì đây không phải là sự kiện mở đầu cho cuộc cách mạng tư sản Pháp, sự kiện mở đầu là vào ngày 14-7-1789, quần chúng được vũ trang kéo đến tấn công pháo đài- nhà tù Ba-xti- biểu tượng của chế độ phong kiến chuyên chế Pháp và giành thắng lợi.

+ Phương án C: Sự kiện đã mở đầu cho thắng lợi của cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII là Quốc hội thông qua tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền là đáp án sai, bởi vì trước đó đã diễn ra nhiều sự kiện khác trong cuộc cách mạng tư sản pháp, sự kiện mở đầu là ngày 14-7-1789, quần chúng được vũ trang kéo đến tấn công pháo đài- nhà tù Ba-xti- biểu tượng của chế độ phong kiến chuyên chế Pháp và giành thắng lợi.

+ Phương án D: Sự kiện đã mở đầu cho thắng lợi của cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII là Vua Lu-I XVI bị xử tử là đáp án sai, bởi vì trước đó đã có rất nhiều sự kiện diễn ra trong diễn biến cách mạng tư sản Pháp. Sự kiện mở đầu là 14-7-1789, quần chúng được vũ trang kéo đến tấn công pháo đài- nhà tù Ba-xti- biểu tượng của chế độ phong kiến chuyên chế Pháp và giành thắng lợi.

Như vậy, đáp án đúng và đầy đủ nhất là đáp án C. Sự kiện đã mở đầu cho thắng lợi của cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII là Cuộc tấn công vào pháp đài Ba – xti ngày 14-7.

Đánh giá bài viết:
5/5 - (5 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Một nền kinh tế tăng trưởng bền vững thể hiện ở?

Một nền kinh tế tăng trưởng bền vững thể hiện ở nhịp độ tăng trưởng cao và có cơ cấu kinh tế hợp lí, nhịp độ tăng trưởng cao thể hiện tốc độ phát triển của nền kinh tế, cơ cấu kinh tế hợp lí thể hiện việc phân bố lao động phù hợp và khai thác tốt tài nguyên thiên...

Quá trình đô thị ở nước ta hiện nay

Quá trình đô thị hóa ở nước ta hiện nay phát triển chủ yếu là do quá trình công nghiệp hóa được đẩy mạnh, đô thị hóa ở nước ta chủ yếu gắn với quá trình công nghiệp hóa, các đô thị có hoạt động kinh tế gắn với công nghiệp - dịch...

Học trường tư có chuyển về trường công được không?

Trường công là trường học được xây dựng và thành lập dựa vào những dự án đầu tư kinh tế của Nhà nước, Trung ương hoặc cấp Địa phương, hoạt động của trường công được duy trì và phát triển nhờ vào nguồn kinh phí công của nhà...

Thiên nhiên là gì? Vai trò của thiên nhiên đối với đời sống con người

Tài nguyên thiên nhiên gồm các dạng năng lượng vật chất, thông tin tự nhiên, tồn tại khách quan ngoài ý muốn con người có giá trị, tự thân con người có thể sử dụng được trong hiện tại và tương lai để phục vụ cho sự phát triển của xã...

Vào lớp 10 nên chọn khối nào?

Việc lựa chọn khối thi ngay khi vào lớp 10 giúp học sinh hiểu hơn năng lực của bản thân, nhằm đưa ra định hướng phù hợp trong tương...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi