Đăng ký thương hiệu

Đăng ký thương hiệu cho hạt hướng dương

Thứ bảy, 09/09/2023

Tại Việt Nam, thương hiệu không phải là đối tượng bảo hộ trực tiếp của các quyền sở hữu trí tuệ (quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng). Tuy vậy, căn cứ vào dấu hiệu thương hiệu, đăng ký thương hiệu cho hạt hướng dương...

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Đà Nẵng

Thứ tư, 06/09/2023

Kiểu dáng công nghiệp là tài sản trí tuệ có giá trị lớn nhưng lại dễ bị làm nhái. Nếu bạn không đăng ký kiểu dáng công nghiệp, thì người khác có thể sao chép mà không bị coi là vi phạm với kiểu dáng công nghiệp của...

Liên hệ với Luật Hoàng Phi