Trang chủ » Văn bản Luật Hôn nhân » Quyết định số 810/QĐ-UBND ban hành kế hoạch phổ biến luật hôn nhân và gia đình năm 2014, luật công chứng năm 2014, luật hộ tịch năm 2014

Quyết định số 810/QĐ-UBND ban hành kế hoạch phổ biến luật hôn nhân và gia đình năm 2014, luật công chứng năm 2014, luật hộ tịch năm 2014

(Cập nhật: 31/08/2018 | 16:49)

Ban hành kèm theo Quyết định số 810/QĐ-UBND là Kế hoạch phổ biến Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, Luật Công chứng năm 2014, Luật Hộ tịch năm 2014.