Trang chủ » Văn bản Luật SHTT » Quyết định số 649/QĐ-TTg về việc phê duyệt đề án tăng cường năng lực quản lý, thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đối với các tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan tại

Quyết định số 649/QĐ-TTg về việc phê duyệt đề án tăng cường năng lực quản lý, thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đối với các tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan tại

(Cập nhật: 31/08/2018 | 17:00)

Quyết định số 649/QĐ-TTg ngày 01 tháng 06 năm 2012 phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực quản lý, thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đối với các tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan tại Việt Nam đến năm 2015” với nội dung sau đây:

GDE Error: Error retrieving file – if necessary turn off error checking (404:Not Found)