Trang chủ » Văn bản Luật SHTT » Quyết định số 46/QĐ-BNV phê duyệt Điều lệ Hội Kiều học Việt Nam

Quyết định số 46/QĐ-BNV phê duyệt Điều lệ Hội Kiều học Việt Nam

(Cập nhật: 31/08/2018 | 17:00)

Quyết định số 46/QĐ-BNV phê duyệt Điều lệ Hội Kiều học Việt Nam đã được Đại hội toàn thể hội viên lần thứ I (nhiệm kỳ 2011 – 2016) của Hội thông qua ngày 03 tháng 11 năm 2011 tại thành phố Hà Nội. Nội dung như sau:

GDE Error: Error retrieving file – if necessary turn off error checking (404:Not Found)