Trang chủ » Văn bản Luật Hình sự » Quyết định số 2384/QĐ-BTTTT ngày 07 tháng 12 năm 2012

Quyết định số 2384/QĐ-BTTTT ngày 07 tháng 12 năm 2012

(Cập nhật: 31/08/2018 | 16:46)

Quyết định phê duyệt đề án “đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng, chống tội phạm mua bán người trong toàn xã hội”.

GDE Error: Error retrieving file – if necessary turn off error checking (404:Not Found)