Trang chủ » Văn bản Luật SHTT » Quyết định số 1951/QĐ-BKHCN về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ khoa học và công nghệ

Quyết định số 1951/QĐ-BKHCN về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ khoa học và công nghệ

(Cập nhật: 31/08/2018 | 17:00)

Quyết định số 1951/QĐ-BKHCN ngày 10 tháng 8 năm 2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ khoa học và công nghệ. Nội dung như sau:

GDE Error: Error retrieving file – if necessary turn off error checking (404:Not Found)