Trang chủ » Văn bản Luật SHTT » Quyết định số 16/QĐ-BQTG về việc ban hành “quy chế tổ chức và hoạt động của văn phòng đại diện cục bản quyền tác giả tại Thành phố Đà Nẵng”

Quyết định số 16/QĐ-BQTG về việc ban hành “quy chế tổ chức và hoạt động của văn phòng đại diện cục bản quyền tác giả tại Thành phố Đà Nẵng”

(Cập nhật: 31/08/2018 | 17:00)

Ban hành kèm theo Quyết định số 16/QĐ-BQTG ngày 23 tháng 03 năm 2009 là “Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng đại diện Cục Bản quyền tác giả tại thành phố Đà Nẵng”. Nội dung như sau:

GDE Error: Error retrieving file – if necessary turn off error checking (404:Not Found)