Trang chủ » Văn bản Luật SHTT » Quyết định số 15/QĐ-BQTG ngày 23 tháng 03 năm 2009

Quyết định số 15/QĐ-BQTG ngày 23 tháng 03 năm 2009

(Cập nhật: 31/08/2018 | 16:59)

Ban hành kèm theo quyết định số 15/QĐ-BQTG ngày 23 tháng 03 năm 2009 là “Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng đại diện Cục Bản quyền tác giả tại thành phố Hồ Chí Minh”.

GDE Error: Error retrieving file – if necessary turn off error checking (404:Not Found)