Trang chủ » Văn bản Luật SHTT » Quyết định số 03/QĐ-CBQTG về việc ban hành quy chế công tác văn thư, lưu trữ của cục bản quyền tác giả

Quyết định số 03/QĐ-CBQTG về việc ban hành quy chế công tác văn thư, lưu trữ của cục bản quyền tác giả

(Cập nhật: 31/08/2018 | 16:59)

Cục bản quyền tác giả ban hành kèm theo Quyết định số 03/QĐ-CBQTG là “Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Cục Bản quyền tác giả”. Nội dung như sau:

GDE Error: Error retrieving file – if necessary turn off error checking (404:Not Found)