Trang chủ Tìm hiểu pháp Luật Tư vấn Luật Giáo dục – Đào tạo Quy định mẫu điều lệ trường mầm non theo thông tư 52/2020
  • Thứ ba, 24/05/2022 |
  • Tìm hiểu pháp Luật |
  • 2410 Lượt xem

Quy định mẫu điều lệ trường mầm non theo thông tư 52/2020

Điều lệ trường mầm non là điều lệ quy định về vị trí, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức trường mầm non, tổ chức và quản lý nhà trường, tổ chức hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục, tài chính, tài sản, giáo viên và nhân viên, trẻ em, quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội.

Điều lệ trường mầm non là một trong những mối quan tâm hàng đầu của phụ huynh học sinh cũng như giáo viên. Tuy nhiên, không phải ai cũng có những kiến thức liên quan đến vấn đề này.

Chính vì thế, trong bài viết hôm nay, chúng tôi sẽ cung cấp tới quý bạn đọc một số nội dung liên quan đến vấn đề: Quy định mẫu điều lệ trường mầm non theo Thông tư 52/2020.

Điều lệ trường mầm non là gì?

Điều lệ trường mầm non là điều lệ quy định về vị trí, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức trường mầm non, tổ chức và quản lý nhà trường, tổ chức hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục, tài chính, tài sản, giáo viên và nhân viên, trẻ em, quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội.

Nhiệm vụ và quyền hạn của trường mầm non

– Xây dựng phương hướng, chiến lược phát triển nhà trường theo các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bảo đảm phù hợp điều kiện kinh tế – xã hội của địa phương, tầm nhìn, sứ mệnh và các giá trị cốt lõi của nhà trường.

– Tổ chức thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em từ 03 tháng tuổi đến 06 tuổi theo chương trình giáo dục mầm non do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

– Chủ động đề xuất nhu cầu, tham gia tuyển dụng cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường công lập; quản lý, sử dụng cán bộ, giáo viên, nhân viên để thực hiện nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

– Thực hiện các hoạt động về bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định. Công bố công khai mục tiêu, chương trình, kế hoạch giáo dục, điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục, kết quả đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục.

– Thực hiện dân chủ, trách nhiệm giải trình của nhà trường trong quản lý hoạt động giáo dục.

– Huy động trẻ em lứa tuổi mầm non đến trường, quản lý trẻ em, tổ chức giáo dục hòa nhập cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em khuyết tật, thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi trong phim vi được phân công, thực hiện hỗ trợ các cơ sở giáo dục mầm non khác trên địa bàn nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động giáo dục theo phân công của cấp có thẩm quyền.

– Huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực theo quy định của pháp luật, xây dựng cơ sở vật chất theo yêu cầu chuẩn hóa, hiện đại hóa.

– Tham mưu với chính quyền, phối hợp với gia đình hoặc người chăm sóc trẻ em và tổ chức, cá nhân để thực hiện hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

– Tổ chức cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và trẻ em tham gia các hoạt động phù hợp trong cộng đồng.

– Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ của giáo viên và nhân viên

– Nhiệm vụ của giáo viên:

+ Bảo vệ an toàn về thể chất, tinh thần và tính mạng của trẻ em trong thời gian trẻ em ở nhà trường.

+ Thực hiện công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em theo chương trình giáo dục mầm non.

+ Giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo, đối xử công bằng và tôn trọng nhân cách của trẻ em, bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của trẻ em, đoàn kết giúp đỡ đồng nghiệp, thực hiện quy tắc ứng xử của giáo viên, các quy định về đạo đức nhà giáo theo quy định.

+ Tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học nuôi dạy trẻ em cho cha mẹ của trẻ em, chủ động phối hợp với gia đình của trẻ em để thực hiện mục tiêu giáo dục trẻ em.

+ Tự học, tự bồi dưỡng nâng cao năng lực nghề nghiệp nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

+ Thực hiện quy định của nhà trường và các quy định khác của pháp luật.

– Nhiệm vụ của nhân viên:

+ Thực hiện nhiệm vụ được giao theo kế hoạch và sự phân công của hiệu trưởng.

+ Tùy theo vị trí việc làm, nhân viên thực hiện nhiệm vụ theo quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của vị trí việc làm đang đảm nhiệm và chấp hành nội quy của nhà trường.

+ Bảo đảm an toàn cho trẻ em trong ăn uống và sinh hoạt tại nhà trường. Tuân thủ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm trong chế biến ăn uống cho trẻ, bảo đảm không để xảy ra ngộ độc đối với trẻ em.

+ Giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của bản thân và nhà trường, đoàn kết, tương trợ giúp đỡ đồng nghiệp, thực hiện quy tắc ứng xử của nhân viên quy định.

+ Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

+ Thực hiện quy định của nhà trường và các quy định khác của pháp luật.

Quy định mẫu điều lệ trường mầm non theo thông tư 52/2020

Được ban hành kèm theo Thông tư số 52/2020/TT/BGDDT ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Điều lệ Trường mầm non bao gồm các chương sau đây:

– Chương I: Quy định chung.

– Chương II: Tổ chức và quản lý nhà trường.

– Chương III: Tổ chức hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục.

– Chương IV: Tài sản và tài chính của nhà trường.

– Chương V: Nhiệm vụ và quyền của giáo viên, nhân viên.

– Chương VI: Trẻ em.

– Chương VIII: Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội.

Như vậy, Quy định mẫu điều lệ trường mầm non theo thông tư 52/2020 đã được chúng tôi trình bày chi tiết trong bài viết trên. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đã phân tích một số nội dung nổi bật trong Thông tư số 52/2020. Chúng tôi mong rằng những nội dung trong bài viết sẽ giúp ích được tới quý bạn đọc.

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Câu rút gọn là gì?

Khi nói hoặc viết, có thể lược bỏ một số thành phần của câu, tạo thành câu rút gọn. Việc lược bỏ một số thành phần của câu, tạo thành câu rút...

Điểm chuẩn đại học Mở Hà Nội 2023

Trường Đại học Mở Hà Nội là một cơ sở giáo dục đại học công lập, nhiều cấp độ, nhiều ngành, nhiều lĩnh vực có quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cao trong hệ thống giáo dục Việt Nam....

Điểm chuẩn Đại học khoa học tự nhiên Hà Nội 2023

Trường Đại học Khoa học tự nhiên Hà Nội là trường đại học nghiên cứu, có sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng nhân tài, nghiên cứu sáng tạo và chuyển giao tri thức thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ, góp phần xây dựng, phát triển và bảo vệ đất...

Xếp loại hạnh kiểm khá có được học sinh giỏi không?

Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT về sửa đổi Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông kèm theo Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành thì học sinh được đánh giá và xếp thành 4 loại gồm hạnh kiểm Tốt, khá, trung bình, yếu....

Chất lượng giáo dục là gì?

Chất lượng giáo dục trường trung học là sự đáp ứng mục tiêu của trường trung học, đảm bảo các yêu cầu về mục tiêu giáo dục của Luật giáo dục, phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và cả...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi