Luật Hoàng Phi Tài liệu Là gì? Phiếu phổ thông và phiếu đại cử tri là gì?

Phiếu phổ thông và phiếu đại cử tri là gì?

Tương tự như pháp luật Việt Nam, cử tri theo pháp luật Hoa Kỳ là người có quyền bỏ phiếu trong ngày bầu cử, bầu ra các đại cử tri, thay mặt mình bầu cử Tổng thống, Phó Tổng thống.

Ở Việt Nam, nguyên tắc phổ thông đầu phiếu là một nguyên tắc cơ bản của chế độ bầu cử, đảm bảo mọi công dân đều được bầu cử và giá trị phiếu bầu là như nhau. Khác với Việt Nam, Hoa Kỳ lại lựa chọn bầu cử theo hệ thống Đại cử tri. Vậy chế độ bầu cử đó có sự khác biệt như thế nào so với chế độ bầu cử của Việt Nam, mời quý bạn đọc theo dõi bài viết Phiếu phổ thông và phiếu đại cử tri là gì? Phân biệt phiếu phổ thông và phiếu đại cử tri?

Nguồn gốc của chế độ bầu cử theo hệ thống Đại cử tri

Chế độ bầu cử theo hệ thống đại cử tri được ghi nhận trong Hiến pháp Hoa Kỳ, việc lựa chọn chế độ bầu cử này được James Madison (Tổng thống thứ 4 của Hoa Kỳ) giải thích bao gồm hai lý do:

– Bầu cử cần dựa vào những cử tri có năng lực phân tích phán đoán ở khâu cuối cùng là trực tiếp bầu Tổng thống. Theo ông, số đông không phải lúc nào cũng đúng. Quả thực, dựa trên năng lực phân tích, phán đoán của các đại cử tri sẽ góp phần bầu cử ra người có khả năng gánh vác trách nhiệm.

– Nhằm mục đích bảo vệ những tiểu bang nhỏ và khu vực nông thôn. Nếu theo nguyên tắc phổ thông đầu phiếu, các ứng viên sẽ hướng sự quan tâm và lời hứa tranh cử tới các tiểu bang lớn có mật độ dân cư cao, khiến những tiểu bang nhỏ và vùng nông thôn sẽ ít được chú ý. Chế độ bầu cử theo hệ thống đại cử tri đòi hỏi các ứng cử viên tổng thống phải quan tâm và có cam kết đối với các tiểu bang này khi tranh cử.

Đại cử tri là gì?

Tương tự như pháp luật Việt Nam, cử tri theo pháp luật Hoa Kỳ là người có quyền bỏ phiếu trong ngày bầu cử, bầu ra các đại cử tri thay mặt mình bầu cử Tổng thống, Phó Tổng thống.

Còn Đại cử tri là những vừa đại diện cho cử tri, sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên mà cử tri đã chọn lựa và cũng là người đại diện của ứng cử viên tổng thống. Một khi cử tri phổ thông quyết định bỏ phiếu cho đại cử tri nào đồng nghĩa với việc họ đã bầu cho ứng cử viên tổng thống mà vị “đại cử tri” đó cam kết thay mặt họ bỏ phiếu bầu.

Phiếu phổ thông và phiếu đại cử tri là gì?

Phiếu phổ thông là phiếu bầu của mọi người dân, có giá trị ngang nhau không phân biệt chủng tộc, giới tính hay địa vị xã hội thực hiện bầu cử vào ngày bầu cử.

Phiếu đại cử tri là phiếu bầu của những người được bầu theo thể thức phổ thông đầu phiếu vào ngày bầu cử. Thực tế, những người sở hữu phiếu đại cử tri là những người có khả năng phân tích, phán đoán và là người bầu trực tiếp ra Tổng thống và Phó tổng thống. Mỗi bang sẽ có số phiếu đại cử tri khác nhau, dựa vào một số yếu tố nhất định.

Cả nước mỹ có 538 phiếu đại cử tri, bằng số ghế trong Quốc hội Mỹ là 535 và 3 đại cử tri của đặc khu Columbia. Lá phiếu đầu tiên của các đại cử tri là để bầu ra Tổng thống và tiếp đến là Phó tổng thống.

Ứng cử viên tổng thống nào giành được tối thiểu 270 phiếu đại cử tri, tức là trên 50% trong số 538 phiếu đại cử tri, sẽ đắc cử Tổng thống Mỹ. Tuy nhiên, nếu không có ứng cử viên tổng thống nào được quá bán thì 2 người có số phiếu cao nhất sẽ được gửi lên Hạ viện. Tại đây, tổng thống được bầu theo đa số dựa trên cơ sở mỗi bang một phiếu và ứng cử viên nào được 26 phiếu sẽ đắc cử. Với vị trí Phó Tổng thống, nếu không có ứng cử viên nào được quá bán, Thượng viện sẽ chịu trách nhiệm bầu lại.

Để hiểu rõ hơn phiếu phổ thông và phiếu đại cử tri là gì, mời quý bạn đọc theo dõi phần tiếp của bài viết.

Phân biệt phiếu phổ thông và phiếu đại cử tri

Sự khác nhau giữa phiếu phổ thông và phiếu đại cử tri được thể hiện qua các tiêu chí dưới đây:

Tiêu chí Phiếu phổ thông Phiếu đại cử tri
Định nghĩa Phiếu phổ thông là lá phiếu có giá trị ngang nhau, không phân biệt chủng tộc, giới tính, tôn giáo, địa vị xã hội. Mỗi người dân trong nước sở hữu một lá phiếu, thực hiện quyền và nghĩa vụ trong ngày bầu cử Phiếu đại cử tri là phiếu có tính đại diện được do cử tri bầu ra theo hình thức phổ thông bầu phiếu, thay mặt cử tri trực tiếp quyết định bầu cử Tổng thống và Phó Tổng thống
Đặc điểm – Mỗi cử tri được trao một phiếu bầu có giá trị như nhau, cử tri phải tự mình bầu cử ra Đại cử tri.

– Cử tri không trực tiếp bầu cử Tổng thống, Phó Tổng thống

Đại cử tri trực tiếp bầu cử Tổng thống, Phó Tổng thống
Quy trình bầu cử Mỗi cử tri được phát một là phiếu bầu. Cử tri sẽ là người bầu ra người được cho là xứng đáng. Hết thời hạn bầu cử, cá nhân và tổ chức có thẩm quyền theo quy định tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả người trúng cử. Vòng 1: Các đảng ở mỗi bang sẽ chọn một loạt ứng cử viên đại cử tri tiềm năng trước ngày bầu cử. Tiếp đó, vào ngày bầu cử, cử tri phổ thông tại mỗi bang sẽ chọn ra đại cử tri ở bang đó bằng cách bỏ phiếu cho ứng cử viên tổng thống. Kết quả cuối cùng là mỗi ứng cử viên tổng thống sẽ có một danh sách các đại cử tri tiềm năng ủng hộ mình.

Vòng 2: Diễn ra trong ngày bầu cử. Khi mỗi cử tri ở từng bang đi bỏ phiếu cho ứng cử viên tổng thống mà họ ủng hộ, họ đồng thời cũng chọn ra các đại cử tri cho bang mình.

 Qua bài viết Phiếu phổ thông và phiếu đại cử tri là gì? Phân biệt phiếu phổ thông và phiếu đại cử tri, ta có được những hiểu biết cơ bản về chế độ bầu cử tại Hoa Kỳ.

Đánh giá bài viết:
5/5 - (6 bình chọn)

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Luật Dân sự là một ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật Việt Nam vì?

Luật Dân sự có khái niệm, đối tượng, phương pháp điều chỉnh riêng. Luật Dân sự là một ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật Việt Nam...

Ví dụ về công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lý

Công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lý là mọi công dân khi thực hiện những hành vi trái pháp luật đều phải chịu trách nhiệm pháp lý do hành vi của mình gây ra, những lỗi vi phạm với mức độ như nhau, đối tượng như nhau thì sẽ chịu trách nhiệm như...

Ví dụ chứng minh công dân có quyền sáng tạo và phát triển

Quyền sáng tạo là quyền của mỗi người được tự do nghiên cứu khoa học, tự do tìm tòi, suy nghĩ để đưa ra các phát minh, sáng chế, sáng kiến, cải tiến kĩ thuật, hợp lí hóa sản xuất: quyền về sáng tác văn học, nghệ thuật, khám phá khoa học để tạo ra các sản phẩm, công trình khoa học về các lĩnh vực của đời sống xã...

Nêu sự khác biệt giữa phương pháp thuyết phục và phương pháp cưỡng chế

Hai phương pháp thuyết phục và cưỡng chế đều được áp dụng trong lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước nên giống nhau về chủ thể thực hiện là cơ quan nhà nước và cùng vì mục đích chung là để chủ thể thực hiện pháp luật một cách nghiêm...

Chủ tịch xã là công chức hay viên chức?

Cán bộ là công dân Việt Nam, được bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, ở cấp tỉnh, ở cấp huyện, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà...

Xem thêm