Luật Hoàng Phi Tài liệu Là gì? Oxit là hợp chất của oxi với?
  • Thứ hai, 19/09/2022 |
  • Là gì? |
  • 1993 Lượt xem

Oxit là hợp chất của oxi với?

Oxit là hợp chất của oxi với một nguyên tố hóa học khác, nói cách khác, oxit là hợp chất của 2 nguyên tố, trong đó có một nguyên tố là oxi, ví dụ Cacbon dioxit (CO2), lưu huỳnh dioxit (SO2), diphopho pentaoxit (P2O5)…

Câu hỏi:

Oxit là hợp chất của oxi với?

A. Một nguyên tố phi kim 

B. Một nguyên tố kim loại

C. Một nguyên tố hóa học khác 

D. Nhiều nguyên tố hóa học khác

Đáp án đúng C.

Oxit là hợp chất của oxi với một nguyên tố hóa học khác, nói cách khác, oxit là hợp chất của 2 nguyên tố, trong đó có một nguyên tố là oxi, ví dụ Cacbon dioxit (CO2), lưu huỳnh dioxit (SO2), diphopho pentaoxit (P2O5)…

Giải thích lý do chọn đáp án C:

Oxit là hợp chất của 2 nguyên tố, trong đó có một nguyên tố là oxi.

Ví dụ:

– Cacbon dioxit (CO2), lưu huỳnh dioxit (SO2), diphopho pentaoxit (P2O5)…

– Sắt (III) oxit (Fe2O3), đồng (II) oxit (CuO) , canxi oxit (CaO)…

Công thức chung của oxit là: MxOy Gồm có kí hiệu oxi O kèm theo chỉ số y và kí hiệu nguyên tố M (có hóa trị n) chỉ số x, 

Theo quy tắc hóa trị ta có: 2. y = n . x 

Có 4 loại oxit là:

1/ Oxit axit

– Thường là oxit của phi kim và tương ứng với một axit

– Ví dụ: 

Lưu huỳnh trioxit có công thức hóa học là SO3 tương ứng với axit sunfuric H2SO4

Cacbon đioxit có công thức hóa học là CO2 tương ứng với axit cacbonic H2CO3

Điphopho Pentaoxit có công thức hóa học là P2O5 tương ứng với axit là H3PO4

Lưu huỳnh đioxit có công thức hóa học là SO2 tương ứng với axit là H2SO3

2/ Oxit bazơ

– Thường là oxit của kim loại và tương ứng với một bazơ

– Ví dụ:

Natri oxit có công thức hóa học là Na2O tương ứng với bazơ là NaOH

Canxi oxit có công thức hóa học là CaO tương ứng với bazơ là Ca(OH)2

Bari oxit có công thức hóa học là BaO tương ứng với bazơ là Ba(OH)2

Đồng 2 oxit có công thức hóa học là CuO tương ứng với bazơ là Cu(OH)2

3/ Oxit lưỡng tính

Là những oxit khi tác dụng với dung dịch bazơ, và khi tác dụng với dung dịch axit tạo thành muối và nước.

Ví dụ: Al2O3, ZnO.

4/ Oxit trung tính

Oxit trung tính còn được gọi là oxit không tạo muối, là những oxit không phản ứng với axit, bazơ,  nước.

Ví dụ: Cacbon monoxit – CO, Nitơ monoxit – NO,…

Đánh giá bài viết:
5/5 - (5 bình chọn)

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Cơ quan lãnh đạo cao nhất của chi đoàn là gì?

Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đoàn là đại hội đại biểu toàn quốc. Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn là sự kiện được tổ chức mỗi 5 năm một lần, là nơi quyết định chính sách, phương hướng, nhiệm vụ của Đoàn Thanh niên, bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Đoàn và Ban Kiểm tra Trung ương...

Chứng chỉ công ty xây dựng là gì? Quy định về chứng chỉ hành nghề xây dựng

Chứng chỉ công ty xây dựng là gì? Quy định về chứng chỉ hành nghề xây dựng? Tất cả sẽ được chúng tôi chia sẻ, làm rõ qua nội dung bài...

Cap là gì? Cap viết tắt của từ gì?

Cap là từ viết tắt của từ Caption, có nghĩa là ghi chú, phụ đề hay chú thích, "Cap" có thể là từ viết tắt của nhiều khái niệm khác nhau, tùy vào ngữ cảnh sử...

Vai trò của trào lưu triết học ánh sáng là gì?

Trào lưu triết học ánh sáng đã có tác động rất lớn đến giá trị và tư tưởng của chúng ta ngày nay. Nó đã đóng góp vào sự tiến bộ của xã hội hiện đại, khuyến khích sự phát triển của khoa học, văn hóa và nghệ thuật, và ảnh hưởng đến phong cách chính trị và xã...

Bestie là gì?

Bestie là gì? My Bestie là gì? Cùng chúng tôi tìm hiểu để có thêm thông tin hữu ích qua nội dung bài viết này nhé! Chắc hẳn rằng Quý vị sẽ có cách hiểu và sử dụng chính xác...

Xem thêm