• Thứ tư, 21/12/2022 |
  • Là gì? |
  • 755 Lượt xem

Owner là gì?

Owner là một thuật ngữ được sử dụng trong tiếng Anh, khi được dịch sang tiếng Việt nó được hiểu với ý nghĩa là “ Người Sở hữu” hay dịch theo cách khác là chủ nhân.

Owner là gì?

Owner là một thuật ngữ được sử dụng trong tiếng Anh, khi được dịch sang tiếng Việt nó được hiểu với ý nghĩa là “ Người Sở hữu” hay dịch theo cách khác là chủ nhân. Đây được hiểu đơn giản là những thứ thuộc về mình thì nghĩa là mình sở hữu nó. Mình sở hữu nó, mình là chủ nhân của nó nghĩa là mình có quyền sử dụng nó vào bất cứ mục đích gì.

Owner: A person who owns something, a person or organization that owns something. When translated into Vietnamese, it is understood with the meaning of “Owner” or in other words, the owner. These are simply understood as things that belong to me, which means I own it. I own it, I am the owner of it, which means I have the right to use it for any purpose.

Một số cụm từ có liên quan đến Owner

Owner là gì? đã được giải thích ở trên, một số cụm từ có liên quan đến Owner:

– Items: Đồ vật;

– Everything: Mọi thứ;

– Item: Món đồ;

– User: Người sử dụng;

– Trademark: Thương hiệu;

– Economy: Kinh tế;

– Purchase: Buôn bán;

– Commerce: Thương mại;

– Benefit: Lợi ích;

– Purpose: Mục đích.

Một số ví dụ về Owner

– The previous owner of the house had built an extension on the back. (Chủ trước của ngôi nhà đã xây dựng cơi nới phía sau).

– The painting was restored to its rightful owner.(Bức tranh đã được phục hồi cho chủ nhân hợp pháp của nó).

– It’s a typical country estate with a large house for the owner, farm buildings and estate workers’ houses.

(Đó là một điền trang nông thôn điển hình với một ngôi nhà lớn cho chủ sở hữu, các tòa nhà nông trại và nhà của công nhân bất động sản).

– The government restructured the coal industry before selling it to private owners. (Chính phủ đã tái cơ cấu ngành than trước khi bán nó cho các chủ sở hữu tư nhân).

– The unions assured the new owners of the workers’ loyalty to the company. (Các công đoàn đảm bảo với những người chủ mới về lòng trung thành của công nhân đối với công ty).

Đánh giá bài viết:
5/5 - (7 bình chọn)

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Cơ quan lãnh đạo cao nhất của chi đoàn là gì?

Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đoàn là đại hội đại biểu toàn quốc. Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn là sự kiện được tổ chức mỗi 5 năm một lần, là nơi quyết định chính sách, phương hướng, nhiệm vụ của Đoàn Thanh niên, bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Đoàn và Ban Kiểm tra Trung ương...

Chứng chỉ công ty xây dựng là gì? Quy định về chứng chỉ hành nghề xây dựng

Chứng chỉ công ty xây dựng là gì? Quy định về chứng chỉ hành nghề xây dựng? Tất cả sẽ được chúng tôi chia sẻ, làm rõ qua nội dung bài...

Cap là gì? Cap viết tắt của từ gì?

Cap là từ viết tắt của từ Caption, có nghĩa là ghi chú, phụ đề hay chú thích, "Cap" có thể là từ viết tắt của nhiều khái niệm khác nhau, tùy vào ngữ cảnh sử...

Vai trò của trào lưu triết học ánh sáng là gì?

Trào lưu triết học ánh sáng đã có tác động rất lớn đến giá trị và tư tưởng của chúng ta ngày nay. Nó đã đóng góp vào sự tiến bộ của xã hội hiện đại, khuyến khích sự phát triển của khoa học, văn hóa và nghệ thuật, và ảnh hưởng đến phong cách chính trị và xã...

Bestie là gì?

Bestie là gì? My Bestie là gì? Cùng chúng tôi tìm hiểu để có thêm thông tin hữu ích qua nội dung bài viết này nhé! Chắc hẳn rằng Quý vị sẽ có cách hiểu và sử dụng chính xác...

Xem thêm