Trang chủ Là gì? Nhà nước ta kế thừa và phát huy những truyền thống tốt đẹp của dân tộc thể hiện?
  • Thứ tư, 25/05/2022 |
  • Là gì? |
  • 2657 Lượt xem

Nhà nước ta kế thừa và phát huy những truyền thống tốt đẹp của dân tộc thể hiện?

Trong nội dung bài viết này chúng tôi sẽ trả lời câu hỏi: Nhà nước ta kế thừa và phát huy những truyền thống tốt đẹp của dân tộc thể hiện?

Câu hỏi:

Nhà nước ta kế thừa và phát huy những truyền thống tốt đẹp của dân tộc thể hiện?

A. tính giai cấp của Nhà nước

B. tính nhân dân của Nhà nước

C. tính dân tộc của Nhà nước

D. tính cộng đồng của Nhà nước

Đáp án đúng C.

Nhà nước ta kế thừa và phát huy những truyền thống tốt đẹp của dân tộc thể hiện tính dân tộc của Nhà nước, bên cạnh đó còn thể hiện ở các chính sách dân tộc đúng đắn, chăm lo lợi ích mọi mặt cho các dân tộc trong cộng đồng dân tộc Việt Nam và thực hiện đại đoàn kết dân tộc.

Giải thích lý do vì sao chọn C là đúng

Nguồn gốc của nhà nước 

Nhà nước chỉ ra đời khi xuất hiện chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất, khi xã hội phân hóa thành các giai cấp, mâu thuẫn giữa các giai cấp ngày càng gay gắt đến mức không thể điều hòa được.

Bản chất của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Nhà nước ta mang bản chất giai cấp công nhân: Thể hiện ở sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với nhà nước.

Bản chất giai cấp công nhân của Nhà nước ta bao hàm cả tính nhân dân và tính dân tộc sâu sắc.

– Tính nhân dân:

+ Nhà nước của dân, do dân lập nên và nhân dân tham gia quản lí

+ Nhà nước thể hiện ý chí, lợi ích và nguyện vọng của nhân dân.

+ Nhà nước là công cụ chủ yếu để nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình.

– Tính dân tộc:

+ Kế thừa và phát huy những truyền thống, bản sắc tốt đẹp của dân tộc.

+ Có chính sách dân tộc đúng đắn, chăm lo lợi ích mọi mặt cho các dân tộc trong cộng đồng dân tộc Việt Nam

+ Thực hiện đại đoàn kết dân tộc.

Chức năng của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

– Chức năng đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

+ Nhà nước sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình để phòng ngừa, ngăn chặn mọi âm mưu xâm hại đến nền an ninh quốc gia, đến sự ổn định chính trị trong nước, tạo điều kiện hòa bình, ổn định cho công cuộc xây dựng CNXH.

– Chức năng tổ chức và xây dựng, đảm bảo thực hiện các quyền tự do, dân chủ và lợi ích hợp pháp của công dân.

+ Tổ chức xây dựng và quản lí nền kinh tế xã hội chủ nghĩa.

+ Tổ chức xây dựng và quản lí văn hóa, giáo dục, khoa học.

+ Tổ chức xây dựng và bảo đảm thực hiện các chính sách xã hội.

+ Xây dựng hệ thống pháp luật để bảo đảm thực hiện các quyền tự do, dân chủ và lợi ích hợp pháp của công dân.

Đánh giá bài viết:
5/5 - (5 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Vận tải đa phương thức là gì? Ví dụ về vận tải đa phương thức

Vận tải đa phương thức là phương thức kinh doanh vận chuyển hàng hoá quốc tế bao gồm ít nhất hai phương thức vận chuyển khác nhau trở lên trên cơ sở một hợp đồng vận...

Tăng vốn điều lệ tiếng Anh là gì?

Tăng vốn điều lệ tiếng Anh là Increase charter capital, tăng vố điều lệ tiếng Anh được định nghĩa như sau: Increasing charter capital is a process to restructure charter capital in an enterprise. Each type of enterprise will have a method of increasing charter capital appropriate to the nature of that...

Em có cảm nhận gì về vẻ đẹp của người phụ nữ trong tà áo dài?

Chiếc áo dài thể hiện phong cách tế nhị , kín đáo và vẻ đẹp dịu dàng của người phụ nữ Việt...

Ban quản trị nhà chung cư là gì?

Đối với nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu thì thành viên Ban quản trị nhà chung cư phải là chủ sở hữu và đang sử dụng nhà chung cư đó, trường hợp người đang sử dụng căn hộ hoặc phần diện tích khác trong nhà chung cư không phải là chủ sở hữu nếu được chủ sở hữu căn hộ hoặc phần diện tích khác đó ủy quyền tham dự hội nghị nhà chung cư thì có thể được bầu làm thành viên...

Thanh tra viên là gì? Mức lương của thanh tra viên

Thanh tra viên chính được hưởng phụ cấp trách nhiệm theo nghề Thanh tra bằng 20% mức lương cơ bản hiện hưởng cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi