Luật Hoàng Phi Tài liệu Sinh học Nguyên tố nào sau đây là nguyên tố vi lượng?

Nguyên tố nào sau đây là nguyên tố vi lượng?

Nguyên tố là nguyên tố vi lượng là Mn, Cl, Zn, nguyên tố vi lượng là những nguyên tố cơ thể chỉ cần với một lượng nhỏ, thường chiếm một phần nhỏ hơn 0,01% khối lượng cơ thể.

Câu hỏi:

Nguyên tố nào sau đây là nguyên tố vi lượng?

A. K, Zn, Mo.

B. Mn, Cl, Zn.

C. C, H, B.

D. B, S, Ca.

Đáp án đúng B.

Nguyên tố là nguyên tố vi lượng là Mn, Cl, Zn, nguyên tố vi lượng là những nguyên tố cơ thể chỉ cần với một lượng nhỏ, thường chiếm một phần nhỏ hơn 0,01% khối lượng cơ thể.

Giải thích lý do chọn đáp án B:

Nguyên tố vi lượng là những nguyên tố cơ thể chỉ cần với một lượng nhỏ, thường chiếm một phần nhỏ hơn 0,01% khối lượng cơ thể.

Các nguyên tố vi lượng thường gặp là: Sắt (Fe), Calci (Ca), Iodine (I), Kẽm (Zn), Đồng (Cu), Mangan (Mn), Clo (Cl) …

Dù chỉ chiếm một tỉ lệ rất nhỏ trong cơ thể, nguyên tố vi lượng rất cần thiết cho hoạt động của tế bào và cơ thể như:

– Vận chuyển các chất trong cơ thể. 

Ví dụ: Fe tham gia cấu tạo nên Hemoglobin trong hồng cầu, yếu tố giúp vận chuyển O2 đi nuôi cả cơ thể.

– Tham gia cấu tạo nhiều loại enzyme khác nhau của cơ thể.

Ví dụ: Iodine là thành phần của hormone thyroxine – hormone sinh trưởng được tuyến giáp tiết ra giúp cơ thể phát triển bình thường. 

– Tham gia cấu trúc nhiều cơ quan của cơ thể.

Ví dụ: Calci (Ca) là thành phần chính cấu tạo xương của cơ thể người.

Ở thực vật, khi cơ thể thiếu nguyên tố nào đó sẽ biểu hiện rõ nhất ở lá.

Dựa vào đó, người nông dân sẽ lựa chọn loại phân bón phù hợp để cung cấp cho cây trồng.

Ở cơ thể người, thiếu các nguyên tố vi lượng có thể là nguyên nhân dẫn tới nhiều bệnh tật.

Ví dụ: Thiếu Iodine (I) gây ra bệnh bướu cổ; thiếu Calci (Ca) gây loãng xương ở người già; thiếu Sắt (Fe) gây ra bệnh thiếu máu.

Như vậy, trong các đáp án, nguyên tố là nguyên tố vi lượng là Mn, Cl, Zn.

Đánh giá bài viết:
5/5 - (8 bình chọn)

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Môi trường sống của sinh vật là gì?

Môi trường sống của sinh vật bao gồm tất cả các yếu tố cấu thành môi trường có ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến quá trình sinh trưởng và phát triển của sinh...

Phát biểu nào sau đây về giun đũa là đúng

Phát biểu về giun đũa là đúng là có lỗ hậu môn, giun đũa có ống tiêu hóa bắt đầu từ lỗ miệng ở phía trước cơ thể giữa ba môi bé, kết thúc ở lỗ hậu môn, hầu phát triển giúp hút chất dinh dưỡng vào nhanh và...

Sự xâm nhập chất khoáng chủ động phụ thuộc vào?

Sự xâm nhập chất khoáng chủ động phụ thuộc vào cung cấp năng lượng vì quá trình hấp thụ chủ động ngược građien nồng độ nên cần cung cấp năng lượng, như vậy có năng lượng thì tế bào mới hấp thụ các chất theo hình thức chủ động...

Hệ tuần hoàn kép chỉ có ở?

Trong nội dung bài viết này chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn trả lời câu hỏi môn Sinh học: Hệ tuần hoàn kép chỉ có...

Thành phần chủ yếu của dịch mạch gỗ là

Thành phần chủ yếu của dịch mạch gỗ là nước, ion khoáng và chất hữu cơ tổng hợp từ rễ, mạch gỗ là dòng vận chuyển các chất từ rễ lên thân, cành, lá, vì vậy thành phần chủ yếu là nước và ion khoáng, ngoài ra có một số chất hữu cơ được tổng hợp từ...

Xem thêm