Trang chủ Là gì? Người quản lý doanh nghiệp là gì?
  • Thứ tư, 25/05/2022 |
  • Là gì? |
  • 2532 Lượt xem

Người quản lý doanh nghiệp là gì?

Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý công ty và người quản lý doanh nghiệp tư nhân, bao gồm chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên.

Tại doanh nghiệp, các chức danh như người quản lý doanh nghiệp và người đại diện theo pháp luật là hai khái niệm thường bị nhầm lẫn. Người quản lý doanh nghiệp đối với mỗi công ty, doanh nghiệp đóng vai trò rất quan trọng trong việc quản lý, điều hành các hoạt động của công ty. Vậy người quản lý trong doanh nghiệp là gì? Vai trò của nhà quản trị trong doanh nghiệp? Để giải đáp những thắc mắc trên, mời các bạn hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong nội dung bài viết dưới đây.

Người quản lý trong doanh nghiệp là gì?

Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020, tùy thuộc vào từng loại hình công ty mà người quản lý doanh nghiệp được quy định khác nhau có thể là chủ doanh nghiệp tư nhân đối với doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, Chủ tịch Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, Giám đốc, tổng giám đốc…

Ngoài ra, trong trường hợp Điều lệ công ty có quy định thì người quản lý doanh nghiệp cũng có thể là cá nhân khác giữ chức danh quản lý có quyền nhân danh công ty ký kết các giao dịch.

Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý công ty và người quản lý doanh nghiệp tư nhân, bao gồm chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác có thẩm quyền nhân danh công ty ký kết giao dịch của công ty theo quy định tại Điều lệ công ty.

Xuất phát từ 5 vấn đề cốt lõi trong hoạt động quản trị và điều hành doanh nghiệp là:

+ Lòng trung thành;

+ Giao dịch có nguy cơ tư lợi;

+ Sử dụng tài sản, thông tin mật và cơ hội của công ty;

+ Nghĩa vụ không sử dụng cơ hội của công ty;

+ Cạnh tranh với công ty…

Luật Doanh nghiệp đã có quy định: 

Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý công ty và người quản lý doanh nghiệp tư nhân, bao gồm chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác có thẩm quyền nhân danh công ty ký kết giao dịch của công ty theo quy định tại Điều lệ công ty”.

Bên cạnh đó, tại doanh nghiệp cũng sẽ quy định cụ thể về những vị trí Người quản lý trong doanh nghiệp là gì? khác, kèm theo quyền lợi và nghĩa vụ của những người này tại Điều lệ công ty như: trưởng phòng, giám đốc chi nhánh…

Công việc của người quản lý trong doanh nghiệp

Người quản lý trong doanh nghiệp là gì? thường được hiểu sẽ lànhững người lên ý tưởng, hoạch định công việc cụ thể rồi giao cho cấp dưới thực hiện và theo dõi quá trình thực hiện công việc của người khác, chịu trách nhiệm chung cho kết quả hoạt động của họ.

Tùy thuộc vào từng cấp bậc quản lý mà sẽ thực hiện công việc với trách nhiệm và nội dung phù hợp:

Nhà quản lý cấp cao (nhóm nhỏ các nhà quản lý ở cấp bậc tối cao trong tổ chức): sẽ chịu trách nhiệm về thành quả cuối cùng trong tổ chức.

Nhà quản lý cấp giữa (cấp trung gian): trên họ và dưới họ còn có những nhà quản lý khác. Họ sẽ chịu trách nhiệm với phần việc thuộc cấp quản lý của mình trước nhà quản lý cấp cao.

Nhà quản lý cấp cơ sở (cấp bậc cuối cùng): là những người thực hiện quản lý kỹ năng kỹ thuật mang tính chuyên môn nghiệp vụ.

Tóm lại, người quản lý doanh nghiệp sẽ là người lên kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát con người, tài chính, vật chất, thông tin một cách hiệu quả để đạt được mục tiêu.

Tùy vào từng doanh nghiệp, mà người quản lý doanh nghiệp sẽ nắm giữ những chức danh cụ thể như: chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân; là thành viên hợp danh trong công ty hợp danh. Và tất cả các chức danh Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc…

Vai trò của người quản lý trong doanh nghiệp

Có 10 vai trò của người quản lý doanh nghiệp, tương ứng với 3 nhóm sau:

Thứ nhất: Nhóm vai trò quan hệ con người

– Vai trò đại diện: mang tính chất lễ nghi trong tổ chức;

– Vai trò lãnh đạo: thực hiện phối hợp và kiểm tra công việc của cấp dưới quyền;

– Vai trò liên lạc: trao đổi, quan hệ trong và ngoài tổ chức nhằm hoàn thành công việc.

Thứ hai: Nhóm vai trò thông tin

– Vai trò thu thập, tiếp nhận thông tin liên quan đến tổ chức và đến hoạt động của đơn vị mình;

– Vai trò phổ biến, lan tỏa thông tin đến những người liên quan;

– Vai trò cung cấp thông tin cho các bộ phận trong cùng đơn vị.

Thứ ba: Nhóm vai trò quyết định

– Vai trò kinh doanh: khi nhà quản lý tìm cách cải tiến hoạt động của tổ chức;

– Vai trò giải quyết các xáo trộn: phải kịp thời đối phó với những biến cố bất ngờ nhằm đưa tổ chức sớm trở lại ổn định;

– Vai trò phân phối các nguồn lực;

– Vai trò nhà thương thuyết, đàm phán.

Trách nhiệm của người quản lý Doanh nghiệp?

Trách nhiệm của người quản lý doanh nghiệp sẽ theo từng lĩnh vực và chức vụ quản lý. Cụ thể như sau:

Trách nhiệm quản lý doanh nghiệp là Chủ tịch Hội đồng thành viên

– Chuẩn bị chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng thành viên;

– Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu họp Hội đồng thành viên hoặc để lấy ý kiến các thành viên;

– Triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng thành viên hoặc tổ chức việc lấy ý kiến các thành viên;

– Giám sát hoặc tổ chức giám sát việc thực hiện nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên;

– Thay mặt Hội đồng thành viên ký nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên;

– Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

Trách nhiệm của người quản lý doanh nghiệp là Giám đốc, Tồng giám đốc

– Tổ chức thực hiện nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên;

– Quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty;

– Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty;

– Ban hành quy chế quản lý nội bộ của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

– Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm người quản lý trong công ty, trừ chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên;

– Ký kết hợp đồng nhân danh công ty, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Hội đồng thành viên;

– Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức công ty;

– Trình báo cáo tài chính hằng năm lên Hội đồng thành viên;

– Kiến nghị phương án sử dụng và phân chia lợi nhuận hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;

– Tuyển dụng lao động;

– Quyền và nghĩa vụ khác được quy định tại Điều lệ công ty, nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên, hợp đồng lao động.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về thắc mắc Người quản lý doanh nghiệp là gì? để bạn đọc tham khảo. Nếu Quý bạn đọc còn thắc mắc gì liên quan đến vấn đề này hoặc muốn biết thêm thông tin chi tiết thì đừng ngần ngại vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số tổng đài 1900 6557.

Đánh giá bài viết:
5/5 - (5 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Vận tải đa phương thức là gì? Ví dụ về vận tải đa phương thức

Vận tải đa phương thức là phương thức kinh doanh vận chuyển hàng hoá quốc tế bao gồm ít nhất hai phương thức vận chuyển khác nhau trở lên trên cơ sở một hợp đồng vận...

Tăng vốn điều lệ tiếng Anh là gì?

Tăng vốn điều lệ tiếng Anh là Increase charter capital, tăng vố điều lệ tiếng Anh được định nghĩa như sau: Increasing charter capital is a process to restructure charter capital in an enterprise. Each type of enterprise will have a method of increasing charter capital appropriate to the nature of that...

Em có cảm nhận gì về vẻ đẹp của người phụ nữ trong tà áo dài?

Chiếc áo dài thể hiện phong cách tế nhị , kín đáo và vẻ đẹp dịu dàng của người phụ nữ Việt...

Ban quản trị nhà chung cư là gì?

Đối với nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu thì thành viên Ban quản trị nhà chung cư phải là chủ sở hữu và đang sử dụng nhà chung cư đó, trường hợp người đang sử dụng căn hộ hoặc phần diện tích khác trong nhà chung cư không phải là chủ sở hữu nếu được chủ sở hữu căn hộ hoặc phần diện tích khác đó ủy quyền tham dự hội nghị nhà chung cư thì có thể được bầu làm thành viên...

Thanh tra viên là gì? Mức lương của thanh tra viên

Thanh tra viên chính được hưởng phụ cấp trách nhiệm theo nghề Thanh tra bằng 20% mức lương cơ bản hiện hưởng cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi