Trang chủ » Văn bản Luật Hình sự » Nghị định số 90/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 117/2011/NĐ-CP

Nghị định số 90/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 117/2011/NĐ-CP

(Cập nhật: 31/08/2018 | 16:46)

Nghị định số 90/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 117/2011/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ quy định về tổ chức quản lý phạm nhân và chế độ ăn, mặc, ở, sinh hoạt, chăm sóc y tế đối với phạm nhân.

GDE Error: Error retrieving file – if necessary turn off error checking (404:Not Found)