Trang chủ » Văn bản Luật SHTT » Nghị định số 88/2010/NĐ-CP ngày 16 tháng 08 năm 2010 của Chính phủ

Nghị định số 88/2010/NĐ-CP ngày 16 tháng 08 năm 2010 của Chính phủ

  • Luật Hoàng Phi |
  • Cập nhật: 31/08/2018 |
  • Văn bản Luật SHTT |
  • 312 Lượt xem

Nghị định số 88/2010/NĐ-CP ngày 16 tháng 08 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng. Nội dung như sau:

GDE Error: Error retrieving file – if necessary turn off error checking (404:Not Found)