Trang chủ » Văn bản Luật Đầu tư » Nghị định Số 83/2015/NĐ-CP quy định về đầu tư ra nước ngoài

Nghị định Số 83/2015/NĐ-CP quy định về đầu tư ra nước ngoài

(Cập nhật: 31/08/2018 | 16:02)

Nghị định Số 83/2015/NĐ-CP quy định chi tiết về hoạt động đầu tư ra nước ngoài nhằm mục đích kinh doanh; thủ tục đầu tư ra nước ngoài và quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư ra nước ngoài theo hình thức quy định tại các Điểm a, b, c và đ Khoản 1 Điều 52 của Luật Đầu tư.