Trang chủ » Văn bản Luật Hình sự » Nghị định số 76/2008/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đặc xá

Nghị định số 76/2008/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đặc xá

(Cập nhật: 31/08/2018 | 16:46)

Nghị định số 76/2008/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành khoản 1 Điều 5, Điều 8, Điều 9, Điều 10, khoản 1 Điều 17 của Luật Đặc xá về thời điểm đặc xá, việc ban hành, công bố và thông báo Quyết định về đặc xá của Chủ tịch nước, điều kiện của người được đề nghị đặc xá và trình tự, thủ tục lập danh sách, thẩm định hồ sơ của người được đề nghị đặc xá.

GDE Error: Error retrieving file – if necessary turn off error checking (404:Not Found)