Trang chủ » Văn bản Luật Hình sự » Nghị định số 72/2010/NĐ-CP quy định về phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác về môi trường

Nghị định số 72/2010/NĐ-CP quy định về phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác về môi trường

(Cập nhật: 31/08/2018 | 16:46)

Nghị định số 72/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 07 năm 2010 quy định về tổ chức, hoạt động phòng ngừa, đấu tranh chối tội phạm và vi phạm pháp luật khác về môi trường; trách nhiệm của các cơ quan nhà nước và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng ngừa, đấu tranh tội phạm và vi phạm pháp luật khác về môi trường.

GDE Error: Error retrieving file – if necessary turn off error checking (404:Not Found)