Trang chủ » Văn bản Luật Hình sự » Nghị định số 62/2012/NĐ-CP quy định căn cứ xác định nạn nhân bị mua bán và bảo vệ an toàn cho nạn nhân, người thân thích của họ

Nghị định số 62/2012/NĐ-CP quy định căn cứ xác định nạn nhân bị mua bán và bảo vệ an toàn cho nạn nhân, người thân thích của họ

(Cập nhật: 31/08/2018 | 16:46)

Nghị định số 62/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 08 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống mua bán người về căn cứ xác định nạn nhân và bảo vệ an toàn cho nạn nhân, người thân thích của họ.

GDE Error: Error retrieving file – if necessary turn off error checking (404:Not Found)