Trang chủ » Văn bản Luật Đầu tư » Nghị định Số 15/2015/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư

Nghị định Số 15/2015/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư

(Cập nhật: 31/08/2018 | 16:02)

Nghị định Số 15/2015/NĐ-CP quy định về lĩnh vực, điều kiện, thủ tục thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư; cơ chế quản lý và sử dụng vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án; chính sách ưu đãi, bảo đảm đầu tư và trách nhiệm quản lý nhà nước đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư.