Trang chủ » Văn bản Luật Đầu tư » Nghị định Số 15/2015/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư

Nghị định Số 15/2015/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư

  • Luật Hoàng Phi |
  • Cập nhật: 31/08/2018 |
  • Văn bản Luật Đầu tư |
  • 303 Lượt xem

Nghị định Số 15/2015/NĐ-CP quy định về lĩnh vực, điều kiện, thủ tục thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư; cơ chế quản lý và sử dụng vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án; chính sách ưu đãi, bảo đảm đầu tư và trách nhiệm quản lý nhà nước đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư.