Trang chủ » Văn bản Luật Đầu tư » Nghị định Số 15/2015/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư

Nghị định Số 15/2015/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư

(Cập nhật: 31/08/2018 | 16:02)

Nghị định Số 15/2015/NĐ-CP quy định về lĩnh vực, điều kiện, thủ tục thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư; cơ chế quản lý và sử dụng vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án; chính sách ưu đãi, bảo đảm đầu tư và trách nhiệm quản lý nhà nước đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

Download (DOC, 273KB)