Trang chủ » Văn bản Luật Doanh nghiệp » Nghị định Số 123/2008/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế giá trị gia tăng

Nghị định Số 123/2008/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế giá trị gia tăng

(Cập nhật: 31/08/2018 | 16:23)

Nghị định Số 123/2008/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng

Download (DOC, 196KB)