Trang chủ » Văn bản Luật SHTT » Nghị định số 122/2010/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 103/2006/NĐ-CP

Nghị định số 122/2010/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 103/2006/NĐ-CP

(Cập nhật: 31/08/2018 | 17:00)

Nghị định số 122/2010/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp. Nội dung như sau:

GDE Error: Error retrieving file – if necessary turn off error checking (404:Not Found)