Trang chủ » Văn bản Luật Đầu tư » Nghị định Số 108/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật đầu tư

Nghị định Số 108/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật đầu tư

  • Luật Hoàng Phi |
  • Cập nhật: 31/08/2018 |
  • Văn bản Luật Đầu tư |
  • 441 Lượt xem

Nghị định Số 108/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005 về hoạt động đầu tư nhằm mục đích kinh doanh; quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư; khuyến khích và ưu đãi đầu tư; quản lý nhà nước về đầu tư tại Việt Nam.