Trang chủ » Văn bản Luật SHTT » Nghị định số 103/2006/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp

Nghị định số 103/2006/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp

(Cập nhật: 31/08/2018 | 17:00)

Nghị định số 103/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các quy định của Luật Sở hữu trí tuệ về việc xác lập, chủ thể, nội dung, giới hạn quyền sở hữu công nghiệp, chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp, đại diện sở hữu công nghiệp và các biện pháp thúc đẩy hoạt động sở hữu công nghiệp. Nội dung như sau:

GDE Error: Error retrieving file – if necessary turn off error checking (404:Not Found)