Trang chủ » Văn bản Luật SHTT » Nghị định số 01/2012/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính

Nghị định số 01/2012/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính

  • Luật Hoàng Phi |
  • Cập nhật: 31/08/2018 |
  • Văn bản Luật SHTT |
  • 238 Lượt xem

Nghị định số 01/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2012 của Chính Phủ về sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Nội dung như sau:

GDE Error: Error retrieving file – if necessary turn off error checking (404:Not Found)