Luật Hoàng Phi Tài liệu Là gì? Muối nào sau đây không phải là muối axit?
  • Thứ năm, 29/12/2022 |
  • Là gì? |
  • 837 Lượt xem

Muối nào sau đây không phải là muối axit?

Muối không phải là muối axit Na2HPO3 muối axit là muối mà hidro trong gốc axit vẫn còn khả năng phân li ra H+, hóa trị của gốc axit bằng số nguyên tử H đã được thay thế, muối là một hợp chất hóa học gồm một tổ hợp ion của các cation và anion.

Câu hỏi:

Muối nào sau đây không phải là muối axit?

A. NaHSO4

B. Na2HPO3

C. Na2HPO4

D. Ca(HCO3)2

Đáp án đúng B

Muối không phải là muối axit Na2HPO3 muối axit là muối mà hidro trong gốc axit vẫn còn khả năng phân li ra H+, hóa trị của gốc axit bằng số nguyên tử H đã được thay thế, muối là một hợp chất hóa học gồm một tổ hợp ion của các cation và anion.

Giải thích lý do chọn đáp án đúng là B

– Muối là một hợp chất hóa học gồm một tổ hợp ion của các cation và anion, trong đó, cation là ion mang điện tích dương, anion là ion mang điện tích âm.

– Công thức hóa học của muối axit gồm 2 phần: Kim loại và gốc axit. Ví dụ: Muối Ba(HCO2 gồm kim loại Ba và 2 gốc axit –HCO3.

– Muối axit là muối mà hidro trong gốc axit vẫn còn khả năng phân li ra H+. Hóa trị của gốc axit bằng số nguyên tử H đã được thay thế. Chẳng hạn như: NaHCO3, NaHSO4, Na2HPO4,…

Muối Na2HPO3 không phải là muối axit

HSO4– → H+ SO42-

HPO4 → H+ + PO43-

HCO3 → H+ + CO32-

HPO32- tuy còn H nhưng H này không phân li ra H+ được. Nên Na2HPO3 không phải là muối axit

Tính chất hóa học của muối axit

Tính chất hóa học của muối axit là gần như có đầy đủ tính chất của muối và axit. Muối axit vừa tác dụng được với axit mạnh hơn nó, vừa tác dụng với bazo tạo muối trung hòa và tác dụng với muối.

Ngoài ra, còn có một số muối axit đặc biệt như muối photphat, nó tác dụng với axit photphoric và tạo muối photphat mới. Muối có tính axit sẽ làm quỳ tím hóa đỏ. Sau đây là phản ứng thể hiện tính chất của một axit:

– Phản ứng trung hòa: Thể hiện tính chất của một axit, muối axit tham gia phản ứng trung hòa với bazo tạo thành muối và nước.

NaHCO3 + NaOH => Na2CO3 + H2O

– Phản ứng với muối: Thể hiện tính chất của một muối, muối axit phản ứng với muối tạo ra muối mới (muối của axit mạnh) và axit mới, sản phẩm phải có một chất ít tan, không bền, một chất bay hơi hoặc tạo thành một chất axit mới mà gốc axit ít phân li (axit yếu).

NaHSO4 + Na2CO3 => Na2SO4 + NaHCO3

NaHCO3 có gốc axit HCO3 phân li yếu trong dung dịch, nếu Na2CO3 dư.

NaHSO4 hết, Na2CO3 vẫn dư chỉ có 1 nguyên tử kim loại trong muối của axit yếu ban đầu Na2CO3 bị thay thế.

– Phản ứng giữa 2 muối axit: 2 muối axit phản ứng với nhau, 1 chất sẽ đóng vai trò axit, 1 chất đóng vai trò muối, khi đó muối axit của axit mạnh đóng vai trò axit.

NaHSO4 + NaHCO­3 => Na2SO4 + H2O + CO2

NaHSO4 đóng vai trò là axit, còn NaHCO­3 là muối của axit yếu. Do đó, sản phẩm là muối của axit mạnh và axit yếu cacbonic (không bền, bị phân hủy thành CO2).

– Muối axit + axit:

Muối axit + chính axit tương ứng có thể cho sản phẩm là muối axit với nhiều H axit trong phân tử hơn.

Na2HPO4 + H3PO4 => 2NaH2PO4

– Phản ứng nhiệt phân muối axit: Đun nóng dung dịch muối bicacbonat có thể sinh ra muối cacbonat trung hòa:

Ca(HCO3)2 => CaCO3 + CO2 + H2O

Đánh giá bài viết:
5/5 - (8 bình chọn)

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Cơ quan lãnh đạo cao nhất của chi đoàn là gì?

Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đoàn là đại hội đại biểu toàn quốc. Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn là sự kiện được tổ chức mỗi 5 năm một lần, là nơi quyết định chính sách, phương hướng, nhiệm vụ của Đoàn Thanh niên, bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Đoàn và Ban Kiểm tra Trung ương...

Chứng chỉ công ty xây dựng là gì? Quy định về chứng chỉ hành nghề xây dựng

Chứng chỉ công ty xây dựng là gì? Quy định về chứng chỉ hành nghề xây dựng? Tất cả sẽ được chúng tôi chia sẻ, làm rõ qua nội dung bài...

Cap là gì? Cap viết tắt của từ gì?

Cap là từ viết tắt của từ Caption, có nghĩa là ghi chú, phụ đề hay chú thích, "Cap" có thể là từ viết tắt của nhiều khái niệm khác nhau, tùy vào ngữ cảnh sử...

Vai trò của trào lưu triết học ánh sáng là gì?

Trào lưu triết học ánh sáng đã có tác động rất lớn đến giá trị và tư tưởng của chúng ta ngày nay. Nó đã đóng góp vào sự tiến bộ của xã hội hiện đại, khuyến khích sự phát triển của khoa học, văn hóa và nghệ thuật, và ảnh hưởng đến phong cách chính trị và xã...

Bestie là gì?

Bestie là gì? My Bestie là gì? Cùng chúng tôi tìm hiểu để có thêm thông tin hữu ích qua nội dung bài viết này nhé! Chắc hẳn rằng Quý vị sẽ có cách hiểu và sử dụng chính xác...

Xem thêm