Trang chủ Là gì? Môi trường tiếng Anh là gì?
  • Thứ tư, 25/05/2022 |
  • Là gì? |
  • 4931 Lượt xem

Môi trường tiếng Anh là gì?

Môi trường là toàn bộ bao gồm các yếu tố về vật chất nhân tạo và những yếu tố của tự nhiên, chúng có mối quan hệ rất mật thiết từ và tồn tại xung quanh đến con người, từ đó ảnh hưởng tới sự tồn tại, cuộc sống cùng sự phát triển của chúng ta.

Môi trường là gì?

Môi trường là gì? Môi trường là toàn bộ bao gồm các yếu tố về vật chất nhân tạo và những yếu tố của tự nhiên, chúng có mối quan hệ rất mật thiết từ và tồn tại xung quanh đến con người, từ đó ảnh hưởng tới sự tồn tại, cuộc sống cùng sự phát triển của chúng ta.

Môi trường tiếng Anh là gì?

Môi trường tiếng Anh là: The environment

Ở nội dung trên của bài viết, chúng tôi đã giải thích định nghĩa về môi trường, vậy còn môi trường tiếng Anh là gì?, dưới đây là câu trả lời của chúng tôi về môi trường được định nghĩa bằng tiếng Anh như sau:

The environment is a whole consisting of elements of artificial matter and elements of nature, they have a very close relationship from and exist around to humans, thereby affecting existence, our life with our development.

Các cụm từ liên quan đến môi trường tiếng Anh là gì?

Ngoài định nghĩa về môi trường tiếng Anh là gì? thì các cụm từ liên quan đến môi trường bằng tiếng Anh cũng được sử dụng tương đối phổ biến, mời quý vị tham khảo nội dung dưới đây:

– Môi trường tự nhiên – tiếng Anh là: Natural environment

Bảo vệ môi trường – tiếng Anh là: Environmental Protection

Ô nhiễm môi trường – tiếng Anh là: Environmental pollution

– Tài nguyên môi trường – tiếng Anh là: Environmental resources

– Môi trường sống – tiếng Anh là: Habitat

– Quản lý môi trường – tiếng Anh là: Environmental Management

– Sức khỏe môi trường – tiếng Anh là: Environment healthy

– Môi trường mạng – tiếng Anh là: Network environment

– Bộ tài nguyên và môi trường – tiếng Anh là: Ministry of natural resources and the environment

Các ví dụ về đoạn văn thường sử dụng đến từ môi trường tiếng Anh được viết như thế nào?

Cùng với định nghĩa về môi trường tiếng Anh là gì? thì đoạn văn sử dụng cụm từ này cũng được quan tâm, dụng điển hình là:

– Môi trường là gì? – tiếng Anh là: What is the environment?

– Những điều cần biết về môi trường tự nhiên – tiếng Anh là: Things to know about the natural environment

– Phân loại môi trường sống của con người – tiếng Anh là: Classification of human habitat

– Giáo trình kinh tế và quản lý môi trường – tiếng Anh là: Curriculum on economics and environmental management

– Bạn biết gì về ngành quản lý tà nguyên và môi trường – tiếng Anh là: What do you know about evil management and the environment?

– Tại sao phải bảo vệ môi trường? – tiếng Anh là: Why should we protect the environment?

– Chúng ta cần làm gì để bảo vệ môi trường ?– tiếng Anh là: What do we need to do to protect the environment?

– Khái niệm môi trường là gì? – tiếng Anh là: What is the concept of the environment?

– Bảo vệ môi trường là gì? – tiếng Anh là: What is environmental protection?

– Ô nhiễm môi trường là gì? – tiếng Anh là: What is environmental pollution?

– Có mấy loại môi trường? – tiếng Anh là: How many types of environments are there?

– Tài nguyên môi trường là gì? – tiếng Anh là: What is environmental resources?

– Vai trò của môi trường? – tiếng Anh là: The role of the environment?

– Những khái niệm cơ bản về môi trường và phát triển bền vững – tiếng Anh là: Basic concepts of environment and sustainable development

– Môi trường tự nhiên là gì? Biện pháp bảo vệ môi trường – tiếng Anh là: What is the natural environment? Measures to protect the environment

– Quan trắc về môi trường là gì? – tiếng Anh là: What is environmental monitoring?

– Phân biệt ô nhiễm môi trường và suy thoái môi trường – tiếng Anh là: Distinguishing environmental pollution and environmental degradation

– Những khái niệm cơ bản về quản lý môi trường – tiếng Anh là: Basic concepts of environmental management

– Những vấn đề môi trường quan tâm hàng đầu hiện nay – tiếng Anh là: The current top concern for the environment

– Chính sách môi trường là gì? – tiếng Anh là: What is the policy environment?

– Ô nhiễm môi trường nước là gì? Hậu quả, biện pháp khắc phục – tiếng Anh là: What is water pollution? Consequences, remedies

– Tầm quan trọng của việc xây dựng môi trường học tập – tiếng Anh là: The importance of building a learning environment

– Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Tài nguyên và môi trường – tiếng Anh là: Functions, duties and powers of the Department of Natural Resources and Environment

– Môi trường làm việc chuyên tác động đến công việc – tiếng Anh là: Specialized working environment affects the work.

Đánh giá bài viết:
5/5 - (5 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Vận tải đa phương thức là gì? Ví dụ về vận tải đa phương thức

Vận tải đa phương thức là phương thức kinh doanh vận chuyển hàng hoá quốc tế bao gồm ít nhất hai phương thức vận chuyển khác nhau trở lên trên cơ sở một hợp đồng vận...

Tăng vốn điều lệ tiếng Anh là gì?

Tăng vốn điều lệ tiếng Anh là Increase charter capital, tăng vố điều lệ tiếng Anh được định nghĩa như sau: Increasing charter capital is a process to restructure charter capital in an enterprise. Each type of enterprise will have a method of increasing charter capital appropriate to the nature of that...

Em có cảm nhận gì về vẻ đẹp của người phụ nữ trong tà áo dài?

Chiếc áo dài thể hiện phong cách tế nhị , kín đáo và vẻ đẹp dịu dàng của người phụ nữ Việt...

Ban quản trị nhà chung cư là gì?

Đối với nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu thì thành viên Ban quản trị nhà chung cư phải là chủ sở hữu và đang sử dụng nhà chung cư đó, trường hợp người đang sử dụng căn hộ hoặc phần diện tích khác trong nhà chung cư không phải là chủ sở hữu nếu được chủ sở hữu căn hộ hoặc phần diện tích khác đó ủy quyền tham dự hội nghị nhà chung cư thì có thể được bầu làm thành viên...

Thanh tra viên là gì? Mức lương của thanh tra viên

Thanh tra viên chính được hưởng phụ cấp trách nhiệm theo nghề Thanh tra bằng 20% mức lương cơ bản hiện hưởng cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi