Biểu Mẫu Mẫu tờ khai đăng ký kết hôn chính xác nhất 2021

Mẫu tờ khai đăng ký kết hôn chính xác nhất 2021

Hôn nhân là quan hệ giữa vợ và chồng sau khi kết hôn. Như vậy, kết hơn là căn cứ làm xác lập quan hệ hôn nhân giữa vợ và chồng, phát sinh các quyền, nghĩa vụ giữa vợ và chồng theo quy định pháp luật.

Khi đăng ký kết hôn, hai bên nam và nữ cần phải đảm bảo các điều kiện mà pháp luật hôn nhân gia đình đề ra và thực hiện thủ tục theo quy định của pháp luật. Mặc dù thủ tục kết hôn không quá phức tạp nhưng có nhiều người chưa nắm rõ và còn bỡ ngỡ về thủ tục này. Trong nội dung bài viết sau đây, Luật Hoàng Phi sẽ hướng dẫn về thủ tục đăng ký kết hôn cũng như cung cấp mẫu tờ khai đăng ký kết hôn 2021.

Quy định về kết hôn

Kết hôn là một trong những việc hệ trọng của đời người và thuộc một trong các vấn đề của hộ tịch, được luật Hôn nhân và gia đình điều chỉnh cụ thể.

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 3 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định: hôn nhân là quan hệ giữa vợ và chồng sau khi kết hôn.

Theo pháp luật quy định, để kết hôn thì nam, nữ phải đáp ứng các điều kiện về kết hôn theo quy định tại Điều 8 Luật hôn nhân gia đình như sau:

– Nam phải từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên.

– Kết hôn phải do hai bên nam, nữ tự nguyện quyết định.

– Cả nam và nữ hoặc một trong hai bên không bị mất năng lực hành vi dân sự.

– Kết hôn không thuộc một trong các điều cấm do luật quy định.

Những điều cấm khi kết hôn được quy định tại Điểm a, b, c, d Khoản 2 Điều 5 Luật Hôn nhân gia đình:

a) Kết hôn giả tạo, ly hôn giả tạo;

b) Tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, lừa dối kết hôn, cản trở kết hôn;

c) Người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ;

d) Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người có họ trong phạm vi ba đời; giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng;

Các trường hợp sau đây được xem là vi phạm điều kiện tự nguyện của kết hôn:

– Một bên ép buộc nên bên bị ép buộc đồng ý kết hôn. Ví dụ như đe dọa dùng vũ lực hoặc uy hiếp về vật chất hoặc tinh thần… để bên còn lại đồng ý kết hôn.

– Một bên lừa dối nên bên bị lừa dối đã đồng ý kết hôn. Ví dụ: lừa dối là nếu kết hôn sẽ bảo lãnh ra nước ngoài, xin việc; cố tình giấu việc không có khả năng sinh con; giấu tình trạng bệnh tật như nhiễm HIV; che giấu lý lịch đặc biệt xấu của bản thân…

– Một trong hai bên nam nữ hoặc vả hai bên nam và nữ bị người khác cưỡng ép kết hôn trái nguyện vọng. Ví dụ như bố mẹ hai bên có hứa hẹn với nhau nên cưỡng ép con của họ phải kết hôn hay bố mẹ người nữ nợ bố mẹ người nam một khoản tiền nên cưỡng ép người nữ kết hôn để trừ nợ…

Khi việc kết hôn đảm bảo các điều kiện của luật và không vi phạm điều cấm thì nam nữ sẽ tiến hành ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện đăng ký kêt hôn.

Nếu việc kết hôn diễn ra trái pháp luật thì pháp luật cho phép yêu cầu hủy việc kết hôn. Theo quy định tại Điều 10 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định những người sau đây có quyền yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật:

Điều 10. Người có quyền yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật

1. Người bị cưỡng ép kết hôn, bị lừa dối kết hôn, theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự, có quyền tự mình yêu cầu hoặc đề nghị cá nhân, tổ chức quy định tại khoản 2 Điều này yêu cầu Tòa án hủy việc kết hôn trái pháp luật do việc kết hôn vi phạm quy định tại điểm b khoản 1 Điều 8 của Luật này.

2. Cá nhân, cơ quan, tổ chức sau đây, theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự, có quyền yêu cầu Tòa án hủy việc kết hôn trái pháp luật do việc kết hôn vi phạm quy định tại các điểm a, c và d khoản 1 Điều 8 của Luật này:

a) Vợ, chồng của người đang có vợ, có chồng mà kết hôn với người khác; cha, mẹ, con, người giám hộ hoặc người đại diện theo pháp luật khác của người kết hôn trái pháp luật;

b) Cơ quan quản lý nhà nước về gia đình;

c) Cơ quan quản lý nhà nước vềtrẻ em;

d) Hội liên hiệp phụ nữ.

3. Cá nhân, cơ quan, tổ chức khác khi phát hiện việc kết hôn trái pháp luật thì có quyền đề nghị cơ quan, tổ chức quy định tại các điểm b, c và d khoản 2 Điều này yêu cầu Tòa án hủy việc kết hôn trái pháp luật.

Thủ tục đăng ký kết hôn năm 2021

Đăng ký kết hôn là một thủ tục hành chính được thực hiện tại cơ quan nhà nước, theo đó nam nữ đến cơ quan có thẩm quyền thực hiện kê khai theo mẫu tờ khai đăng ký kết hôn 2021, xuất trình và nộp những tài liệu đi kèm, cụ thể như sau:

– Chứng minh thư nhân dân/ thẻ thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu

– Sổ hộ khẩu

– Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân do ủy ban nhân dân xã/ phường/ thị trấn cấp.

Nếu như một trong hai bên nam nữ đã kết hôn một lần rồi thì phải có bản án, quyết định ly hôn của Tòa án để chứng minh là đã ly hôn.

Để được đăng ký kết hôn, nam nữ phải đến đúng cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện. Theo quy định của Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn, cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết thủ tục đăng ký kết hôn như sau:

+ Ủy ban nhân dân xã/ phường/ thị trấn nơi cư trú của một trong hai bên nam và nữ là công dân Việt Nam cư trú trong nước.

+ Đối với những trường hợp đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài, nam và nữ sẽ thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn tại ủy ban nhân dân quận/ huyện/ thị xã/ thành phố thuộc tình nơi cư trú.

Thủ tục đăng ký kết hôn sẽ được thực hiện theo trình tự:

Bước 1: Hai bên nam, nữ có mặt tại cơ quan nơi đăng ký kết hôn trình bày nguyện vọng muốn đăng ký kết hôn.

Bước 2: Nam, nữ điền thông tin vào mẫu tờ khai đăng ký kết hôn 2021 và xuất trình các giấy tờ cần thiết.

Bước 3: Cán bộ tư pháp hộ tịch tiền hành ghi vào sổ hộ tịch và in giấy đăng ký kết hôn.

Bước 4: Hai bên nam, nữ ký vào giấy chứng nhận kết hôn và sổ hộ tịch.

Bước 5: Đại diện ủy ban nhân dân ký, đóng dấu vào giấy chứng nhận kết hôn và cấp cho mỗi bên vợ, chồng một bản.

Đây là thủ tục đăng ký kết hôn trực tiếp tại ủy ban nhân dân. Hiện nay, ở một số thành phố lớn như Hà Nội hay Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng… có cổng dịch vụ công trực tuyến. Để tiết kiệm thời gian và công sức, khi đăng ký kết hôn nam nữ có thể kê khai trực tuyến trước trên cổng thông tin sau đó ra cơ quan chính quyền để nhận kết quả đăng ký.

Quý vị lưu ý: Đối với thủ tục đăng ký kết hôn, hiện nay pháp luật không cho phép ủy quyền đi đăng ký kết hôn. Vì thế khi muốn đăng ký kết hôn thì cả 02 bên nam, nữ phải có mặt tại cơ quan nhà nước để thực hiện thủ tục này.

Mẫu tờ khai đăng ký kết hôn năm 2021

Hiện nay, mẫu tờ khai đăng ký kết hôn 2021 được quy định trong Thông tư 04/2020/TT-BTP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Hộ tịch và Ngghij định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật Hộ tịch. Quý vị có thể tham khảo mẫu như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ KẾT HÔN

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân phường Ngô Quyền

Thông tin Bên nữ Bên nam
Họ, chữ đệm, tên Nguyễn Thị Lan Anh Đặng Tiến Dũng
Ngày, tháng, năm sinh 26 – 09 – 1995 19 – 07 – 1991
Dân tộc Kinh Kinh
Quốc tịch Việt Nam Việt Nam
Nơi cư trú Tổ 1, phường Quang Trung, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình Tổ dân phố Đoàn kết. phường Ngô Quyền, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
Giấy tờ tùy thân – Chứng minh thư nhân dân

– Sổ hộ khẩu

– Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

– Chứng minh thư nhân dân

– Sổ hộ khẩu

Kết hôn lần thứ mấy 1 1

Chúng tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, việc kết hôn của chúng tôi là tự nguyện, không vi phạm quy định của Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam.

Chúng tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung cam đoan của mình. Đề nghị Quý cơ quan đăng ký.

Hòa Bình, ngày 24 tháng 12 năm 2020

Bên nữ

(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

Bên nam

(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

Đề nghị cấp bản sao: Có , Không  Số lượng:…….bản

Tải (Download) mẫu Tờ khai đăng ký kết hôn năm 2021

Hướng dẫn cách ghi mẫu tờ khai đăng ký kết hôn mới nhất 2021

Bên cạnh việc chuẩn bị các tài liệu khi đi đăng ký kết hôn, hai bên nam và nữ cần phải thực hiện điền thông tin vào mẫu tờ khai đăng ký kết hôn 2021, mẫu này khi đăng ký cán bộ hộ tịch sẽ cung cấp cho người có yêu cầu mà không cần phải chuẩn bị trước.

Quý vị có thể điền thông tin tờ khai theo hướng dẫn sau:

– Đối với hai ô (1) và (2) sẽ dùng để dán ảnh đối với những trường hợp đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài.

– Phần kính gửi: sẽ điền tên cơ quan đăng ký kết hôn tại nơi cư trú của một trong hai bên nam, nữ như: ủy ban nhân dân phường Ngô Quyền nơi người nam có hộ khẩu hoặc ủy ban nhân dân phường Quang Trung nơi người nữ có hộ khẩu.

Ngoài ra, nếu hai bên nam và nữ đang tạm trú ở địa phương khác ví dụ như tại phường Quan Hoa, Hà Nội thì có thể chọn nơi tiếp nhận và giải quyết đăng ký kết hôn là ủy ban nhân dân phường Quan Hoa.

– Điền thông tin họ và tên, ngày tháng năm sinh, dân tộc, địa chỉ của hai bên nam và nữ.

– Ghi tên các loại giấy tờ mang theo

– Kết hôn lần thứ mấy: nếu là lần đầu tiên ghi số 1, lần thứ hai ghi 2…

– Ký và ghi rõ họ tên của cả 02 bên nam, nữ.

– Nếu muốn được cấp bản sao thì tích vào ô có và ghi rõ số lượng bản sao muốn cấp.

Trên đây là nội dung bài viết mẫu tờ khai đăng ký kết hôn 2021. Cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm theo dõi bài viết của Luật Hoàng Phi.

Đánh giá bài viết:

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN: 1900.6557 – TƯ VẤN TRỰC TUYẾN 24/7

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE – TƯ VẤN – GIẢI ĐÁP CÁC THẮC MẮC

1900 6557“Một cuộc gọi, mọi vấn đề”

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Hotline: 1900.6557