Trang chủ » Văn bản Luật SHTT » Luật sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005

Luật sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005

  • Luật Hoàng Phi |
  • Cập nhật: 31/08/2018 |
  • Văn bản Luật SHTT |
  • 340 Lượt xem

Luật Luật sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 quy định về quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và việc bảo hộ các quyền đó. Nội dung như sau:

GDE Error: Error retrieving file – if necessary turn off error checking (404:Not Found)