Trang chủ » Văn bản Luật Hình sự » Luật số 66/2011/QH12 về phòng, chống mua bán người

Luật số 66/2011/QH12 về phòng, chống mua bán người

  • Luật Hoàng Phi |
  • Cập nhật: 31/08/2018 |
  • Văn bản Luật Hình sự |
  • 295 Lượt xem

Luật số 66/2011/QH12 quy định việc phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi mua bán người và các hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống mua bán người; tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân; hợp tác quốc tế trong phòng, chống mua bán người; trách nhiệm của Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương trong phòng, chống mua bán người.

GDE Error: Error retrieving file – if necessary turn off error checking (404:Not Found)