• Thứ tư, 25/05/2022 |
  • Là gì? |
  • 2342 Lượt xem

Left out là gì?

Left out được sử dụng khi muốn diễn tả sự xa lánh hay bỏ mặc ai. Left out được sử dụng như một tính từ thể hiện cảm xúc buồn vì người khác đang làm điều gì đó mà không có bạn.

Left out là gì?

Left out là một cụm từ quá khứ (quá khứ phân từ) của leave out. Left out có nghĩa tiếng Việt là bỏ lại, bỏ rơi; hàng bỏ lại, hàng bỏ sót.

Cách sử dụng của Left out

+ Left out được sử dụng khi muốn diễn tả sự xa lánh hay bỏ mặc ai.

+ Left out được sử dụng như một tính từ thể hiện cảm xúc buồn vì người khác đang làm điều gì đó mà không có bạn.

+ Left out còn được sử dụng với nghĩa chỉ việc hàng hóa bị bỏ lại, lấy chưa hết, làm chưa hết, còn lại một ít.

+ Leave sb/sth out: không bao gồm ai đó hoặc một cái gì đó.

Các ví dụ với Left out

The older children had gone upstairs to play and she felt left out. – Những đứa trẻ lớn hơn đã lên lầu để chơi và cô cảm thấy bị bỏ rơi.

Not knowing the language I felt really left out. – Không biết ngôn ngữ, tôi cảm thấy thực sự bị bỏ rơi.

She feels being left out because her friends don’t want to play with her. – Cô ấy cảm thấy mình đã bị xa lánh vì những người bạn của cô không muốn chơi với cô.

I always feel left out because I always alone. – Tôi luôn cảm thấy mình đã bị xa lánh vì tôi luôn luôn một mình.

You left out the best parts of the story. – Bạn đã bỏ qua những phần hay nhất của câu chuyện.

She left out an “m” in “accommodation.” – Cô ấy đã bỏ đi một chữ “m” trong “accommodation.”

Have I left anyone out of that list? – Tôi đã bỏ ai ra khỏi danh sách đó chưa?

I’ve made a list of names – I hope I haven’t left anyone out.Tôi đã lập một danh sách những cái tên – tôi hy vọng tôi không bỏ sót ai.

We must set the price so that poorer families are not left out. – Chúng ta phải định giá để các gia đình nghèo hơn không bị bỏ rơi.

Một số từ liên quan với Left out

Abandoned :Bị bỏ rơi
Lost:Mất
Buried:Chôn vùi
Erased:Bị xóa
Blanked out:Trống rỗng
Blotted out:Xóa nhòa

Đánh giá bài viết:
5/5 - (7 bình chọn)

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Cơ quan lãnh đạo cao nhất của chi đoàn là gì?

Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đoàn là đại hội đại biểu toàn quốc. Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn là sự kiện được tổ chức mỗi 5 năm một lần, là nơi quyết định chính sách, phương hướng, nhiệm vụ của Đoàn Thanh niên, bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Đoàn và Ban Kiểm tra Trung ương...

Chứng chỉ công ty xây dựng là gì? Quy định về chứng chỉ hành nghề xây dựng

Chứng chỉ công ty xây dựng là gì? Quy định về chứng chỉ hành nghề xây dựng? Tất cả sẽ được chúng tôi chia sẻ, làm rõ qua nội dung bài...

Cap là gì? Cap viết tắt của từ gì?

Cap là từ viết tắt của từ Caption, có nghĩa là ghi chú, phụ đề hay chú thích, "Cap" có thể là từ viết tắt của nhiều khái niệm khác nhau, tùy vào ngữ cảnh sử...

Vai trò của trào lưu triết học ánh sáng là gì?

Trào lưu triết học ánh sáng đã có tác động rất lớn đến giá trị và tư tưởng của chúng ta ngày nay. Nó đã đóng góp vào sự tiến bộ của xã hội hiện đại, khuyến khích sự phát triển của khoa học, văn hóa và nghệ thuật, và ảnh hưởng đến phong cách chính trị và xã...

Bestie là gì?

Bestie là gì? My Bestie là gì? Cùng chúng tôi tìm hiểu để có thêm thông tin hữu ích qua nội dung bài viết này nhé! Chắc hẳn rằng Quý vị sẽ có cách hiểu và sử dụng chính xác...

Xem thêm